Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Siri Hjetland As
Juridisk navn:  Siri Hjetland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51433100
Bernervegen 27 Bernervegen 27 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 918427058
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/1/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Rema Franchise Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
59.44%
Resultat  
  
853.85%
Egenkapital  
  
38.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 43.007.000 26.973.000
Resultat: 294.000 -39.000
Egenkapital: 652.000 470.000
Regnskap for  Siri Hjetland As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 43.007.000 26.973.000
Driftskostnader -42.716.000 -27.015.000
Driftsresultat 290.000 -41.000
Finansinntekter 6.000 3.000
Finanskostnader -2.000 -1.000
Finans 4.000 2.000
Resultat før skatt 294.000 -39.000
Skattekostnad -68.000 9.000
Årsresultat 227.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 126.000 185.000
Sum omløpsmidler 4.205.000 4.476.000
Sum eiendeler 4.331.000 4.661.000
Sum opptjent egenkapital 152.000 -30.000
Sum egenkapital 652.000 470.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.680.000 4.191.000
Sum gjeld og egenkapital 4.332.000 4.661.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.861.000 26.576.000
Andre inntekter 1.147.000 397.000
Driftsinntekter 43.007.000 26.973.000
Varekostnad -36.298.000 -23.040.000
Lønninger -2.661.000 -2.036.000
Avskrivning -50.000 -42.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.707.000 -1.897.000
Driftskostnader -42.716.000 -27.015.000
Driftsresultat 290.000 -41.000
Finansinntekter 6.000 3.000
Finanskostnader -2.000 -1.000
Finans 4.000 2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -45.000 0
Årsresultat 227.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 9.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 126.000 176.000
Sum varige driftsmidler 126.000 176.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 126.000 185.000
Varebeholdning 2.198.000 2.157.000
Kundefordringer 84.000 267.000
Andre fordringer 90.000 957.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.833.000 1.096.000
Sum omløpsmidler 4.205.000 4.476.000
Sum eiendeler 4.331.000 4.661.000
Sum opptjent egenkapital 152.000 -30.000
Sum egenkapital 652.000 470.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 2.672.000 3.521.000
Betalbar skatt 59.000 0
Skyldig offentlige avgifter 230.000 206.000
Utbytte -45.000 0
Annen kortsiktig gjeld 674.000 464.000
Sum kortsiktig gjeld 3.680.000 4.191.000
Sum gjeld og egenkapital 4.332.000 4.661.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 525.000 285.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6
Soliditet 15.1 10.1
Resultatgrad 0.7 -0.2
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 5.6 8.9
Total kapitalrentabilitet 6.8 -0.8
Signatur
01.02.2017
Prokurister
01.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex