Sis Finnmarkku Studeanttaid Ovttastus Sso
Juridisk navn:  Sis Finnmarkku Studeanttaid Ovttastus Sso
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78448430
Hánnoluohkká 45 Hánnoluohkká 45 Fax: 78448402
9520 Kautokeino 9520 Kautokeino
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Guovdageaidnu Kautokeino
Org.nr: 975780112
Aksjekapital: 2.776 NOK
Antall ansatte: 47
Etableringsdato: 8/30/1995
Foretakstype: SÆR
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Freda Tore Turi
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.13%
Resultat  
  
-62.05%
Egenkapital  
  
11.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.716.000 14.159.000 10.923.000 10.920.000 12.005.000
Resultat: 806.000 2.124.000 -1.461.000 18.000 1.620.000
Egenkapital: 7.982.000 7.177.000 5.053.000 6.514.000 6.496.000
Regnskap for  Sis Finnmarkku Studeanttaid Ovttastus Sso
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.716.000 14.159.000 10.923.000 10.920.000 12.005.000
Driftskostnader -12.827.000 -11.934.000 -12.260.000 -10.741.000 -10.159.000
Driftsresultat 888.000 2.225.000 -1.337.000 179.000 1.846.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 5.000 4.000
Finanskostnader -84.000 -104.000 -126.000 -166.000 -230.000
Finans -82.000 -102.000 -124.000 -161.000 -226.000
Resultat før skatt 806.000 2.124.000 -1.461.000 18.000 1.620.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 806.000 2.124.000 -1.461.000 18.000 1.620.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.191.000 13.634.000 14.121.000 14.519.000 14.944.000
Sum omløpsmidler 3.990.000 3.386.000 1.433.000 3.203.000 3.779.000
Sum eiendeler 17.181.000 17.020.000 15.554.000 17.722.000 18.723.000
Sum opptjent egenkapital 7.982.000 7.177.000 5.053.000 6.514.000 6.496.000
Sum egenkapital 7.982.000 7.177.000 5.053.000 6.514.000 6.496.000
Sum langsiktig gjeld 7.923.000 8.768.000 9.529.000 10.319.000 11.245.000
Sum kortsiktig gjeld 1.276.000 1.074.000 971.000 889.000 982.000
Sum gjeld og egenkapital 17.181.000 17.019.000 15.553.000 17.722.000 18.723.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.044.000 2.869.000 2.723.000 2.318.000 2.589.000
Andre inntekter 10.671.000 11.290.000 8.200.000 8.602.000 9.416.000
Driftsinntekter 13.716.000 14.159.000 10.923.000 10.920.000 12.005.000
Varekostnad -1.290.000 -1.151.000 -1.009.000 -872.000 -1.005.000
Lønninger -8.326.000 -7.566.000 -8.208.000 -6.967.000 -6.279.000
Avskrivning -443.000 -443.000 -443.000 -443.000 -427.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.768.000 -2.774.000 -2.608.000 -2.464.000 -2.440.000
Driftskostnader -12.827.000 -11.934.000 -12.260.000 -10.741.000 -10.159.000
Driftsresultat 888.000 2.225.000 -1.337.000 179.000 1.846.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 5.000 4.000
Finanskostnader -84.000 -104.000 -126.000 -166.000 -230.000
Finans -82.000 -102.000 -124.000 -161.000 -226.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 806.000 2.124.000 -1.461.000 18.000 1.620.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.033.000 13.443.000 13.852.000 14.261.000 14.651.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 158.000 191.000 225.000 259.000 292.000
Sum varige driftsmidler 13.191.000 13.634.000 14.077.000 14.519.000 14.944.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 44.000 0 0
Sum anleggsmidler 13.191.000 13.634.000 14.121.000 14.519.000 14.944.000
Varebeholdning 170.000 173.000 157.000 134.000 122.000
Kundefordringer 666.000 131.000 54.000 95.000 135.000
Andre fordringer 34.000 44.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.120.000 3.038.000 1.222.000 2.974.000 3.522.000
Sum omløpsmidler 3.990.000 3.386.000 1.433.000 3.203.000 3.779.000
Sum eiendeler 17.181.000 17.020.000 15.554.000 17.722.000 18.723.000
Sum opptjent egenkapital 7.982.000 7.177.000 5.053.000 6.514.000 6.496.000
Sum egenkapital 7.982.000 7.177.000 5.053.000 6.514.000 6.496.000
Sum avsetninger til forpliktelser 615.000 649.000 601.000 585.000 713.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.923.000 8.768.000 9.529.000 10.319.000 11.245.000
Leverandørgjeld 110.000 223.000 189.000 60.000 235.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 207.000 276.000 141.000 89.000 113.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 958.000 575.000 641.000 740.000 634.000
Sum kortsiktig gjeld 1.276.000 1.074.000 971.000 889.000 982.000
Sum gjeld og egenkapital 17.181.000 17.019.000 15.553.000 17.722.000 18.723.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.714.000 2.312.000 462.000 2.314.000 2.797.000
Likviditetsgrad 1 3 3 1.5 3.6 3.8
Likviditetsgrad 2 3 3 1.3 3.5 3.8
Soliditet 46.5 42.2 32.5 36.8 34.7
Resultatgrad 6.5 15.7 -12.2 1.6 15.4
Rentedekningsgrad 10.6 21.4 -10.6 1.1 8.0
Gjeldsgrad 1.2 1.4 2.1 1.7 1.9
Total kapitalrentabilitet 5.2 13.1 -8.6 1.0 9.9
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex