Sis Sportssenter AS
Juridisk navn:  Sis Sportssenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51833380
Rennebergstien 24 Fax: 51833350
4021 Stavanger 4021 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 987904518
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 118
Etableringsdato: 1/26/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.46%
Resultat  
  
41.42%
Egenkapital  
  
31.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.663.000 20.366.000 20.441.000 19.205.000 18.906.000
Resultat: 3.534.000 2.499.000 2.897.000 657.000 662.000
Egenkapital: 11.589.000 8.833.000 8.425.000 8.239.000 8.258.000
Regnskap for  Sis Sportssenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.663.000 20.366.000 20.441.000 19.205.000 18.906.000
Driftskostnader -17.276.000 -17.986.000 -17.639.000 -18.603.000 -18.371.000
Driftsresultat 3.387.000 2.380.000 2.804.000 601.000 535.000
Finansinntekter 147.000 125.000 92.000 62.000 127.000
Finanskostnader 0 -6.000 0 -5.000 0
Finans 147.000 119.000 92.000 57.000 127.000
Resultat før skatt 3.534.000 2.499.000 2.897.000 657.000 662.000
Skattekostnad -777.000 -592.000 -710.000 -176.000 -204.000
Årsresultat 2.757.000 1.908.000 2.187.000 481.000 458.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.511.000 3.316.000 3.302.000 3.439.000 3.501.000
Sum omløpsmidler 10.953.000 9.827.000 10.262.000 7.963.000 8.085.000
Sum eiendeler 14.464.000 13.143.000 13.564.000 11.402.000 11.586.000
Sum opptjent egenkapital 9.605.000 6.848.000 6.441.000 6.254.000 6.273.000
Sum egenkapital 11.589.000 8.833.000 8.425.000 8.239.000 8.258.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.875.000 4.311.000 5.140.000 3.163.000 3.328.000
Sum gjeld og egenkapital 14.464.000 13.143.000 13.565.000 11.401.000 11.585.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.583.000 20.366.000 20.365.000 19.098.000 18.906.000
Andre inntekter 80.000 0 76.000 107.000 0
Driftsinntekter 20.663.000 20.366.000 20.441.000 19.205.000 18.906.000
Varekostnad -489.000 -469.000 -474.000 -477.000 -475.000
Lønninger -8.135.000 -8.245.000 -8.268.000 -9.396.000 -8.938.000
Avskrivning -1.171.000 -1.317.000 -1.427.000 -1.329.000 -1.315.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.481.000 -7.955.000 -7.470.000 -7.401.000 -7.643.000
Driftskostnader -17.276.000 -17.986.000 -17.639.000 -18.603.000 -18.371.000
Driftsresultat 3.387.000 2.380.000 2.804.000 601.000 535.000
Finansinntekter 147.000 125.000 92.000 62.000 127.000
Finanskostnader 0 -6.000 0 -5.000 0
Finans 147.000 119.000 92.000 57.000 127.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.500.000 -2.000.000 -500.000 -500.000
Årsresultat 2.757.000 1.908.000 2.187.000 481.000 458.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 341.000 362.000 342.000 290.000 312.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.171.000 2.954.000 2.961.000 3.149.000 3.189.000
Sum varige driftsmidler 3.171.000 2.954.000 2.961.000 3.149.000 3.189.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.511.000 3.316.000 3.302.000 3.439.000 3.501.000
Varebeholdning 52.000 80.000 112.000 76.000 91.000
Kundefordringer 375.000 340.000 217.000 202.000 173.000
Andre fordringer 46.000 103.000 132.000 31.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.479.000 9.303.000 9.802.000 7.653.000 7.776.000
Sum omløpsmidler 10.953.000 9.827.000 10.262.000 7.963.000 8.085.000
Sum eiendeler 14.464.000 13.143.000 13.564.000 11.402.000 11.586.000
Sum opptjent egenkapital 9.605.000 6.848.000 6.441.000 6.254.000 6.273.000
Sum egenkapital 11.589.000 8.833.000 8.425.000 8.239.000 8.258.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 166.000 293.000 341.000 223.000 291.000
Betalbar skatt 757.000 612.000 762.000 154.000 210.000
Skyldig offentlige avgifter 598.000 532.000 577.000 711.000 586.000
Utbytte 0 -1.500.000 -2.000.000 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.354.000 1.374.000 1.460.000 1.575.000 1.741.000
Sum kortsiktig gjeld 2.875.000 4.311.000 5.140.000 3.163.000 3.328.000
Sum gjeld og egenkapital 14.464.000 13.143.000 13.565.000 11.401.000 11.585.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.078.000 5.516.000 5.122.000 4.800.000 4.757.000
Likviditetsgrad 1 3.8 2.3 2 2.5 2.4
Likviditetsgrad 2 3.8 2.3 2 2.5 2.5
Soliditet 80.1 67.2 62.1 72.3 71.3
Resultatgrad 16.4 11.7 13.7 3.1 2.8
Rentedekningsgrad 396.7 120.2
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.6 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 24.4 19.1 21.3 5.8 5.7
Signatur
23.08.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex