Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Siste Spiker As
Juridisk navn:  Siste Spiker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Per Gynts Veg 6 Per Gynts Veg 6 Fax:
4706 Vennesla 4706 Vennesla
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Vennesla
Org.nr: 918052739
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/15/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lundens Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.66%
Resultat  
  
-146.89%
Egenkapital  
  
-41.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 842.000 1.048.000
Resultat: -113.000 241.000
Egenkapital: 126.000 214.000
Regnskap for  Siste Spiker As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 842.000 1.048.000
Driftskostnader -953.000 -807.000
Driftsresultat -113.000 241.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -113.000 241.000
Skattekostnad 25.000 -58.000
Årsresultat -88.000 184.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 95.000 74.000
Sum omløpsmidler 116.000 289.000
Sum eiendeler 211.000 363.000
Sum opptjent egenkapital 96.000 184.000
Sum egenkapital 126.000 214.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 147.000
Sum gjeld og egenkapital 211.000 363.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 831.000 1.048.000
Andre inntekter 11.000 0
Driftsinntekter 842.000 1.048.000
Varekostnad -328.000 -405.000
Lønninger -334.000 -130.000
Avskrivning -17.000 -10.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -274.000 -262.000
Driftskostnader -953.000 -807.000
Driftsresultat -113.000 241.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -88.000 184.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 72.000 74.000
Sum varige driftsmidler 72.000 74.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 95.000 74.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 25.000 117.000
Andre fordringer 5.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 86.000 172.000
Sum omløpsmidler 116.000 289.000
Sum eiendeler 211.000 363.000
Sum opptjent egenkapital 96.000 184.000
Sum egenkapital 126.000 214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000
Leverandørgjeld 16.000 22.000
Betalbar skatt 0 56.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 22.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 147.000
Sum gjeld og egenkapital 211.000 363.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000 142.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2
Likviditetsgrad 2 1.4 2
Soliditet 59.7 5
Resultatgrad -13.4 2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -53.6 66.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex