Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sitt For Søren As
Juridisk navn:  Sitt For Søren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Amboltveien 7 Amboltveien 7 Fax:
4311 Hommersåk 4311 Hommersåk
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 920189407
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/24/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
117.14%
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
400%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 532.000 245.000 0
Resultat: 24.000 -24.000 0
Egenkapital: 30.000 6.000 0
Regnskap for  Sitt For Søren As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 532.000 245.000 0
Driftskostnader -507.000 -267.000 0
Driftsresultat 26.000 -23.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0
Finans -2.000 -1.000 0
Resultat før skatt 24.000 -24.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 24.000 -24.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 141.000 113.000 0
Sum eiendeler 141.000 113.000 0
Sum opptjent egenkapital 0 -24.000 0
Sum egenkapital 30.000 6.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 111.000 107.000 0
Sum gjeld og egenkapital 141.000 113.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 532.000 245.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 532.000 245.000 0
Varekostnad -303.000 -137.000 0
Lønninger -2.000 -1.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -202.000 -129.000 0
Driftskostnader -507.000 -267.000 0
Driftsresultat 26.000 -23.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0
Finans -2.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 24.000 -24.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 95.000 69.000 0
Kundefordringer 32.000 26.000 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 14.000 18.000 0
Sum omløpsmidler 141.000 113.000 0
Sum eiendeler 141.000 113.000 0
Sum opptjent egenkapital 0 -24.000 0
Sum egenkapital 30.000 6.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 60.000 37.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 23.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 46.000 0
Sum kortsiktig gjeld 111.000 107.000 0
Sum gjeld og egenkapital 141.000 113.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 6.000 0
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0
Soliditet 21.3 5.3
Resultatgrad 4.9 -9.4
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 3.7 17.8
Total kapitalrentabilitet 18.4 -20.4
Signatur
04.06.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR
EIKEMO BEATE
SIGNATUR I FELLESSKAP
Prokurister
04.06.2020
PROKURA
KOSANOVIC TESLA MILKA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex