Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sitt Invest As
Juridisk navn:  Sitt Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Tone Farsund Bjørndalsstølen 47 c/o Tone Farsund Bjørndalsstølen 47 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 922082944
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/4/2019 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: -250.000
Egenkapital: 252.000
Regnskap for  Sitt Invest As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -250.000
Finans -250.000
Resultat før skatt -250.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -250.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 250.000
Sum omløpsmidler 2.000
Sum eiendeler 252.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 252.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 252.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -250.000
Finans -250.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -250.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 250.000
Sum anleggsmidler 250.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.000
Sum omløpsmidler 2.000
Sum eiendeler 252.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 252.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
22.01.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex