Sitting Scandinavia As
Juridisk navn:  Sitting Scandinavia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21456011
Havnegata 33 Havnegata 33 Fax:
3040 Drammen 3040 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 912902595
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/5/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Vingman As
Utvikling:
Omsetning  
  
96.08%
Resultat  
  
379.67%
Egenkapital  
  
161.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.671.000 8.502.000 12.709.000 17.478.000 18.241.000
Resultat: 2.312.000 482.000 -3.321.000 -903.000 -4.115.000
Egenkapital: 884.000 -1.428.000 -1.911.000 -2.595.000 -1.692.000
Regnskap for  Sitting Scandinavia As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.671.000 8.502.000 12.709.000 17.478.000 18.241.000
Driftskostnader -14.323.000 -7.891.000 -15.966.000 -18.263.000 -22.155.000
Driftsresultat 2.348.000 610.000 -3.257.000 -785.000 -3.914.000
Finansinntekter 4.000 29.000 102.000 42.000 10.000
Finanskostnader -40.000 -157.000 -165.000 -160.000 -211.000
Finans -36.000 -128.000 -63.000 -118.000 -201.000
Resultat før skatt 2.312.000 482.000 -3.321.000 -903.000 -4.115.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.312.000 482.000 -3.321.000 -903.000 -4.115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 6.000 20.000 514.000 768.000
Sum omløpsmidler 13.444.000 3.721.000 2.523.000 8.779.000 10.892.000
Sum eiendeler 13.444.000 3.727.000 2.543.000 9.293.000 11.660.000
Sum opptjent egenkapital -8.128.000 -10.439.000 -10.922.000 -7.601.000 -6.698.000
Sum egenkapital 884.000 -1.428.000 -1.911.000 -2.595.000 -1.692.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.451.000 7.312.000 3.240.000
Sum kortsiktig gjeld 12.560.000 5.155.000 2.003.000 4.575.000 10.112.000
Sum gjeld og egenkapital 13.443.000 3.727.000 2.543.000 9.292.000 11.660.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.644.000 8.502.000 12.662.000 17.478.000 18.241.000
Andre inntekter 27.000 0 47.000 0 0
Driftsinntekter 16.671.000 8.502.000 12.709.000 17.478.000 18.241.000
Varekostnad -10.633.000 -4.817.000 -9.086.000 -11.216.000 -13.437.000
Lønninger -2.076.000 -1.826.000 -2.336.000 -3.319.000 -3.750.000
Avskrivning -6.000 -14.000 -254.000 -254.000 -254.000
Nedskrivning 0 0 -240.000 0 0
Andre driftskostnader -1.608.000 -1.234.000 -4.050.000 -3.474.000 -4.714.000
Driftskostnader -14.323.000 -7.891.000 -15.966.000 -18.263.000 -22.155.000
Driftsresultat 2.348.000 610.000 -3.257.000 -785.000 -3.914.000
Finansinntekter 4.000 29.000 102.000 42.000 10.000
Finanskostnader -40.000 -157.000 -165.000 -160.000 -211.000
Finans -36.000 -128.000 -63.000 -118.000 -201.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.312.000 482.000 -3.321.000 -903.000 -4.115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 280.000 420.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 480.000 720.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 6.000 20.000 34.000 48.000
Sum varige driftsmidler 0 6.000 20.000 34.000 48.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 6.000 20.000 514.000 768.000
Varebeholdning 776.000 1.010.000 1.110.000 1.997.000 3.252.000
Kundefordringer 1.203.000 599.000 1.244.000 2.880.000 2.839.000
Andre fordringer 3.000 849.000 35.000 3.773.000 4.702.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.462.000 1.263.000 134.000 130.000 99.000
Sum omløpsmidler 13.444.000 3.721.000 2.523.000 8.779.000 10.892.000
Sum eiendeler 13.444.000 3.727.000 2.543.000 9.293.000 11.660.000
Sum opptjent egenkapital -8.128.000 -10.439.000 -10.922.000 -7.601.000 -6.698.000
Sum egenkapital 884.000 -1.428.000 -1.911.000 -2.595.000 -1.692.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.451.000 7.312.000 3.240.000
Leverandørgjeld 4.289.000 410.000 848.000 938.000 3.273.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.477.000 288.000 470.000 198.000 158.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.794.000 4.457.000 685.000 3.439.000 6.682.000
Sum kortsiktig gjeld 12.560.000 5.155.000 2.003.000 4.575.000 10.112.000
Sum gjeld og egenkapital 13.443.000 3.727.000 2.543.000 9.292.000 11.660.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 884.000 -1.434.000 520.000 4.204.000 780.000
Likviditetsgrad 1 1 0.7 1.3 1.9 1.1
Likviditetsgrad 2 1 0.5 0.7 1.5 0.8
Soliditet 6.6 -38.3 -75.1 -27.9 -14.5
Resultatgrad 14.1 7.2 -25.6 -4.5 -21.5
Rentedekningsgrad 58.7 3.9 -19.7 -4.9 -18.5
Gjeldsgrad 14.2 -3.6 -2.3 -4.6 -7.9
Total kapitalrentabilitet 17.5 17.1 -124.1 -33.5
Signatur
06.09.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex