Sittogbli AS
Juridisk navn:  Sittogbli AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22223111
c/o Roar Kjønstad Røhrts vei 56 c/o Roar Kjønstad Røhrts vei 56 Fax:
1181 Oslo 1181 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992375868
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/1/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Intunor Solutions As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.41%
Resultat  
  
66.45%
Egenkapital  
  
-10.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.424.000 2.414.000 2.538.000 2.201.000 2.467.000
Resultat: -258.000 -769.000 -22.000 678.000 -229.000
Egenkapital: 1.702.000 1.904.000 2.427.000 2.464.000 1.545.000
Regnskap for  Sittogbli AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.424.000 2.414.000 2.538.000 2.201.000 2.467.000
Driftskostnader -2.677.000 -3.183.000 -2.592.000 -2.819.000 -2.695.000
Driftsresultat -253.000 -769.000 -53.000 -618.000 -228.000
Finansinntekter 3.000 1.000 37.000 1.332.000 11.000
Finanskostnader -8.000 -1.000 -6.000 -36.000 -13.000
Finans -5.000 0 31.000 1.296.000 -2.000
Resultat før skatt -258.000 -769.000 -22.000 678.000 -229.000
Skattekostnad 55.000 145.000 -14.000 241.000 0
Årsresultat -202.000 -624.000 -36.000 919.000 -229.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 633.000 921.000 1.548.000 1.811.000 904.000
Sum omløpsmidler 1.301.000 1.301.000 1.203.000 991.000 1.041.000
Sum eiendeler 1.934.000 2.222.000 2.751.000 2.802.000 1.945.000
Sum opptjent egenkapital 1.602.000 1.804.000 2.327.000 2.364.000 1.445.000
Sum egenkapital 1.702.000 1.904.000 2.427.000 2.464.000 1.545.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 42.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 233.000 317.000 324.000 298.000 290.000
Sum gjeld og egenkapital 1.935.000 2.221.000 2.751.000 2.804.000 1.945.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.385.000 2.367.000 2.503.000 2.180.000 2.422.000
Andre inntekter 39.000 48.000 36.000 21.000 46.000
Driftsinntekter 2.424.000 2.414.000 2.538.000 2.201.000 2.467.000
Varekostnad -578.000 -591.000 -581.000 -557.000 -641.000
Lønninger -992.000 -1.017.000 -1.019.000 -1.022.000 -870.000
Avskrivning -42.000 -64.000 -64.000 -64.000 -226.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.065.000 -1.511.000 -928.000 -1.176.000 -958.000
Driftskostnader -2.677.000 -3.183.000 -2.592.000 -2.819.000 -2.695.000
Driftsresultat -253.000 -769.000 -53.000 -618.000 -228.000
Finansinntekter 3.000 1.000 37.000 1.332.000 11.000
Finanskostnader -8.000 -1.000 -6.000 -36.000 -13.000
Finans -5.000 0 31.000 1.296.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -202.000 -624.000 -36.000 919.000 -229.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 427.000 372.000 226.000 241.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 42.000 106.000 170.000 233.000
Sum varige driftsmidler 0 42.000 106.000 170.000 233.000
Sum finansielle anleggsmidler 207.000 507.000 1.216.000 1.401.000 670.000
Sum anleggsmidler 633.000 921.000 1.548.000 1.811.000 904.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 21.000 35.000 43.000 0 -4.000
Andre fordringer 23.000 35.000 55.000 316.000 361.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.257.000 1.231.000 1.106.000 675.000 683.000
Sum omløpsmidler 1.301.000 1.301.000 1.203.000 991.000 1.041.000
Sum eiendeler 1.934.000 2.222.000 2.751.000 2.802.000 1.945.000
Sum opptjent egenkapital 1.602.000 1.804.000 2.327.000 2.364.000 1.445.000
Sum egenkapital 1.702.000 1.904.000 2.427.000 2.464.000 1.545.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 42.000 110.000
Leverandørgjeld 3.000 9.000 2.000 2.000 53.000
Betalbar skatt 0 0 0 -21.000 0
Skyldig offentlige avgifter 65.000 139.000 66.000 65.000 122.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 165.000 169.000 256.000 251.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 233.000 317.000 324.000 298.000 290.000
Sum gjeld og egenkapital 1.935.000 2.221.000 2.751.000 2.804.000 1.945.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.068.000 984.000 879.000 693.000 751.000
Likviditetsgrad 1 5.6 4.1 3.7 3.3 3.6
Likviditetsgrad 2 5.6 4.1 3.7 3.3 3.6
Soliditet 8 85.7 88.2 87.9 79.4
Resultatgrad -10.4 -31.9 -2.1 -28.1 -9.2
Rentedekningsgrad -31.6 -8.8 -17.2 -16.7
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet -12.9 -34.6 -0.6 25.5 -11.2
Signatur
08.11.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
08.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex