Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sittup Of Scandinavia Ergohuset As
Juridisk navn:  Sittup Of Scandinavia Ergohuset As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55198250
C/O John Arne Hornes Damsgårdsveien 33 Fax: 55215160
5058 Bergen 5109 Hylkje
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 879768152
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 3/30/1998
Foretakstype: AS
Tidligere navn: hornes as
Utvikling:
Omsetning  
  
32.04%
Resultat  
  
84.61%
Egenkapital  
  
-20.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.655.000 2.768.000 2.482.000 3.001.000 4.594.000
Resultat: -185.000 -1.202.000 -457.000 -875.000 132.000
Egenkapital: -1.099.000 -915.000 288.000 495.000 2.606.000
Regnskap for  Sittup Of Scandinavia Ergohuset As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.655.000 2.768.000 2.482.000 3.001.000 4.594.000
Driftskostnader -3.656.000 -3.792.000 -3.020.000 -3.687.000 -4.885.000
Driftsresultat 0 -1.024.000 -538.000 -686.000 -290.000
Finansinntekter 21.000 4.000 245.000 47.000 679.000
Finanskostnader -205.000 -182.000 -165.000 -237.000 -257.000
Finans -184.000 -178.000 80.000 -190.000 422.000
Resultat før skatt -185.000 -1.202.000 -457.000 -875.000 132.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -185.000 -1.202.000 -457.000 -875.000 132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.258.000 2.379.000 1.042.000 343.000 576.000
Sum omløpsmidler 1.302.000 1.873.000 1.719.000 1.149.000 3.238.000
Sum eiendeler 3.560.000 4.252.000 2.761.000 1.492.000 3.814.000
Sum opptjent egenkapital -1.549.000 -1.365.000 -162.000 295.000 2.406.000
Sum egenkapital -1.099.000 -915.000 288.000 495.000 2.606.000
Sum langsiktig gjeld 2.114.000 1.348.000 1.010.000 97.000 262.000
Sum kortsiktig gjeld 2.545.000 3.819.000 1.464.000 901.000 947.000
Sum gjeld og egenkapital 3.560.000 4.252.000 2.762.000 1.493.000 3.815.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.392.000 2.621.000 2.482.000 2.982.000 4.594.000
Andre inntekter 263.000 147.000 0 19.000 0
Driftsinntekter 3.655.000 2.768.000 2.482.000 3.001.000 4.594.000
Varekostnad -1.315.000 -1.643.000 -1.227.000 -1.892.000 -2.847.000
Lønninger -986.000 -1.043.000 -865.000 -876.000 -796.000
Avskrivning -669.000 -382.000 -162.000 -137.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -686.000 -724.000 -766.000 -782.000 -1.219.000
Driftskostnader -3.656.000 -3.792.000 -3.020.000 -3.687.000 -4.885.000
Driftsresultat 0 -1.024.000 -538.000 -686.000 -290.000
Finansinntekter 21.000 4.000 245.000 47.000 679.000
Finanskostnader -205.000 -182.000 -165.000 -237.000 -257.000
Finans -184.000 -178.000 80.000 -190.000 422.000
Konsernbidrag 0 0 0 -1.216.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -185.000 -1.202.000 -457.000 -875.000 132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.245.000 2.362.000 987.000 343.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 13.000 17.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 52.000
Sum varige driftsmidler 13.000 17.000 0 0 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 55.000 0 524.000
Sum anleggsmidler 2.258.000 2.379.000 1.042.000 343.000 576.000
Varebeholdning 350.000 653.000 912.000 790.000 1.312.000
Kundefordringer 468.000 447.000 304.000 242.000 493.000
Andre fordringer 442.000 722.000 471.000 96.000 1.265.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 41.000 51.000 33.000 21.000 169.000
Sum omløpsmidler 1.302.000 1.873.000 1.719.000 1.149.000 3.238.000
Sum eiendeler 3.560.000 4.252.000 2.761.000 1.492.000 3.814.000
Sum opptjent egenkapital -1.549.000 -1.365.000 -162.000 295.000 2.406.000
Sum egenkapital -1.099.000 -915.000 288.000 495.000 2.606.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.001.000 885.000 410.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.219.000 1.965.000 832.000 482.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.114.000 1.348.000 1.010.000 97.000 262.000
Leverandørgjeld 460.000 501.000 409.000 183.000 700.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 228.000 193.000 92.000 105.000 125.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 138.000 160.000 132.000 131.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 2.545.000 3.819.000 1.464.000 901.000 947.000
Sum gjeld og egenkapital 3.560.000 4.252.000 2.762.000 1.493.000 3.815.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.243.000 -1.946.000 255.000 248.000 2.291.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 1.2 1.3 3.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.6 0.4 2.1
Soliditet -30.9 -21.5 10.4 33.2 68.3
Resultatgrad 0 -21.7 -22.9 -6.3
Rentedekningsgrad 0 -5.6 -3.3 -2.7 1.5
Gjeldsgrad -4.2 -5.6 8.6 2.0 0.5
Total kapitalrentabilitet 0.6 -10.6 -42.8 10.2
Signatur
27.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex