Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Siv.Ark. Mnal Ingebrigt Nesheim As
Juridisk navn:  Siv.Ark. Mnal Ingebrigt Nesheim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48251390
Lundarvegen 18 Lundarvegen 18 Fax:
5704 Voss 5704 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 997959582
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/23/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.18%
Resultat  
  
-83.53%
Egenkapital  
  
1.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 286.000 428.000 297.000 447.000 891.000
Resultat: 28.000 170.000 32.000 159.000 222.000
Egenkapital: 1.132.000 1.111.000 979.000 955.000 837.000
Regnskap for  Siv.Ark. Mnal Ingebrigt Nesheim As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 286.000 428.000 297.000 447.000 891.000
Driftskostnader -268.000 -261.000 -269.000 -293.000 -678.000
Driftsresultat 18.000 167.000 28.000 154.000 213.000
Finansinntekter 10.000 4.000 4.000 4.000 10.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -1.000
Finans 10.000 3.000 4.000 4.000 9.000
Resultat før skatt 28.000 170.000 32.000 159.000 222.000
Skattekostnad -6.000 -39.000 -8.000 -40.000 -60.000
Årsresultat 22.000 131.000 24.000 118.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.214.000 1.263.000 1.062.000 1.162.000 1.138.000
Sum eiendeler 1.214.000 1.263.000 1.063.000 1.163.000 1.139.000
Sum opptjent egenkapital 1.102.000 1.081.000 949.000 925.000 807.000
Sum egenkapital 1.132.000 1.111.000 979.000 955.000 837.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 81.000 152.000 84.000 208.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 1.213.000 1.263.000 1.063.000 1.163.000 1.139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 286.000 428.000 297.000 447.000 891.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 286.000 428.000 297.000 447.000 891.000
Varekostnad 0 0 0 -16.000 -29.000
Lønninger -208.000 -208.000 -208.000 -206.000 -504.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -60.000 -53.000 -61.000 -71.000 -145.000
Driftskostnader -268.000 -261.000 -269.000 -293.000 -678.000
Driftsresultat 18.000 167.000 28.000 154.000 213.000
Finansinntekter 10.000 4.000 4.000 4.000 10.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -1.000
Finans 10.000 3.000 4.000 4.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 22.000 131.000 24.000 118.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 0 0 1.000 1.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 27.000 82.000 108.000 302.000
Andre fordringer 0 0 0 0 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.214.000 1.236.000 980.000 1.054.000 808.000
Sum omløpsmidler 1.214.000 1.263.000 1.062.000 1.162.000 1.138.000
Sum eiendeler 1.214.000 1.263.000 1.063.000 1.163.000 1.139.000
Sum opptjent egenkapital 1.102.000 1.081.000 949.000 925.000 807.000
Sum egenkapital 1.132.000 1.111.000 979.000 955.000 837.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 42.000
Betalbar skatt 6.000 39.000 8.000 40.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 75.000 113.000 76.000 106.000 122.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 62.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 81.000 152.000 84.000 208.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 1.213.000 1.263.000 1.063.000 1.163.000 1.139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.133.000 1.111.000 978.000 954.000 836.000
Likviditetsgrad 1 1 8.3 12.6 5.6 3.8
Likviditetsgrad 2 1 8.3 12.6 5.6 3.8
Soliditet 93.3 8 92.1 82.1 73.5
Resultatgrad 6.3 3 9.4 34.5 23.9
Rentedekningsgrad 1 223.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 2.3 13.5 3 13.6 19.6
Signatur
17.03.2016
Prokurister
17.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex