Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Siv Ing Hans P Brekkan AS
Juridisk navn:  Siv Ing Hans P Brekkan AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95799676
Bjarne Skaus Vei 10 Bjarne Skaus Vei 10 Fax: 63844626
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 963516266
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/20/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Christiania Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.93%
Resultat  
  
-22.07%
Egenkapital  
  
37.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.362.000 1.073.000 623.000 785.000 1.096.000
Resultat: 113.000 145.000 63.000 58.000 21.000
Egenkapital: 313.000 227.000 120.000 73.000 376.000
Regnskap for  Siv Ing Hans P Brekkan AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.362.000 1.073.000 623.000 785.000 1.096.000
Driftskostnader -1.238.000 -913.000 -566.000 -730.000 -1.079.000
Driftsresultat 124.000 160.000 57.000 53.000 17.000
Finansinntekter 4.000 1.000 5.000 5.000 8.000
Finanskostnader -14.000 -15.000 0 0 -4.000
Finans -10.000 -14.000 5.000 5.000 4.000
Resultat før skatt 113.000 145.000 63.000 58.000 21.000
Skattekostnad -27.000 -37.000 -17.000 -16.000 -6.000
Årsresultat 86.000 108.000 46.000 43.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 141.000 208.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 563.000 617.000 290.000 266.000 638.000
Sum eiendeler 704.000 825.000 290.000 266.000 638.000
Sum opptjent egenkapital 283.000 197.000 90.000 43.000 346.000
Sum egenkapital 313.000 227.000 120.000 73.000 376.000
Sum langsiktig gjeld 210.000 245.000 65.000 4.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 180.000 352.000 105.000 189.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 703.000 824.000 290.000 266.000 637.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.362.000 1.073.000 620.000 785.000 1.096.000
Andre inntekter 0 0 3.000 0 0
Driftsinntekter 1.362.000 1.073.000 623.000 785.000 1.096.000
Varekostnad -805.000 -34.000 -89.000 -70.000 0
Lønninger -356.000 -555.000 -370.000 -434.000 -692.000
Avskrivning -42.000 -28.000 0 0 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -296.000 -107.000 -226.000 -384.000
Driftskostnader -1.238.000 -913.000 -566.000 -730.000 -1.079.000
Driftsresultat 124.000 160.000 57.000 53.000 17.000
Finansinntekter 4.000 1.000 5.000 5.000 8.000
Finanskostnader -14.000 -15.000 0 0 -4.000
Finans -10.000 -14.000 5.000 5.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -345.000 0
Årsresultat 86.000 108.000 46.000 43.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 24.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 141.000 184.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 141.000 184.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 141.000 208.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 119.000 0 42.000 103.000 189.000
Andre fordringer 27.000 12.000 102.000 0 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 253.000 440.000 147.000 164.000 417.000
Sum omløpsmidler 563.000 617.000 290.000 266.000 638.000
Sum eiendeler 704.000 825.000 290.000 266.000 638.000
Sum opptjent egenkapital 283.000 197.000 90.000 43.000 346.000
Sum egenkapital 313.000 227.000 120.000 73.000 376.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 3.000 4.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 210.000 245.000 65.000 4.000 3.000
Leverandørgjeld 54.000 0 5.000 0 0
Betalbar skatt 2.000 65.000 17.000 15.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 29.000 141.000 8.000 1.000 19.000
Utbytte 0 0 0 -345.000 0
Annen kortsiktig gjeld 95.000 147.000 75.000 173.000 234.000
Sum kortsiktig gjeld 180.000 352.000 105.000 189.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 703.000 824.000 290.000 266.000 637.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 383.000 265.000 185.000 77.000 380.000
Likviditetsgrad 1 3.1 1.8 2.8 1.4 2.5
Likviditetsgrad 2 3.1 1.8 2.8 1.5 2.5
Soliditet 44.5 27.5 41.4 27.4 59.0
Resultatgrad 9.1 14.9 9.1 6.8 1.6
Rentedekningsgrad 8.9 10.7 6.3
Gjeldsgrad 1.2 2.6 1.4 2.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 18.2 19.5 21.4 21.8 3.9
Signatur
20.03.2017
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
20.03.2017
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex