Sivilarkitekt Løvdahl AS
Juridisk navn:  Sivilarkitekt Løvdahl AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38071990
Nodeviga 18 Nodeviga 18 Fax: 38071995
4610 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 976229533
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/14/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Birkenes Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.04%
Resultat  
  
69.09%
Egenkapital  
  
-2.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 753.000 612.000 1.071.000 704.000 1.186.000
Resultat: -51.000 -165.000 180.000 -330.000 -9.000
Egenkapital: 1.821.000 1.872.000 2.038.000 1.857.000 2.188.000
Regnskap for  Sivilarkitekt Løvdahl AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 753.000 612.000 1.071.000 704.000 1.186.000
Driftskostnader -860.000 -854.000 -895.000 -1.040.000 -1.205.000
Driftsresultat -107.000 -242.000 177.000 -336.000 -18.000
Finansinntekter 57.000 79.000 6.000 6.000 10.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 56.000 77.000 4.000 5.000 9.000
Resultat før skatt -51.000 -165.000 180.000 -330.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -51.000 -165.000 180.000 -330.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 35.000 43.000 60.000 93.000
Sum omløpsmidler 1.925.000 2.047.000 2.205.000 2.038.000 2.408.000
Sum eiendeler 1.953.000 2.082.000 2.248.000 2.098.000 2.501.000
Sum opptjent egenkapital 1.721.000 1.772.000 1.938.000 1.757.000 2.088.000
Sum egenkapital 1.821.000 1.872.000 2.038.000 1.857.000 2.188.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 131.000 210.000 211.000 240.000 313.000
Sum gjeld og egenkapital 1.952.000 2.082.000 2.249.000 2.097.000 2.501.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 753.000 612.000 1.071.000 704.000 1.186.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 753.000 612.000 1.071.000 704.000 1.186.000
Varekostnad 0 -16.000 -5.000 -2.000 -17.000
Lønninger -603.000 -588.000 -585.000 -663.000 -880.000
Avskrivning -7.000 -9.000 -17.000 -58.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -250.000 -241.000 -288.000 -317.000 -218.000
Driftskostnader -860.000 -854.000 -895.000 -1.040.000 -1.205.000
Driftsresultat -107.000 -242.000 177.000 -336.000 -18.000
Finansinntekter 57.000 79.000 6.000 6.000 10.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 56.000 77.000 4.000 5.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -51.000 -165.000 180.000 -330.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 7.000 16.000 33.000 65.000
Sum varige driftsmidler 0 7.000 16.000 33.000 65.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Sum anleggsmidler 28.000 35.000 43.000 60.000 93.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 201.000 441.000 255.000 114.000 375.000
Andre fordringer 103.000 84.000 100.000 188.000 88.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.621.000 1.522.000 1.850.000 1.737.000 1.946.000
Sum omløpsmidler 1.925.000 2.047.000 2.205.000 2.038.000 2.408.000
Sum eiendeler 1.953.000 2.082.000 2.248.000 2.098.000 2.501.000
Sum opptjent egenkapital 1.721.000 1.772.000 1.938.000 1.757.000 2.088.000
Sum egenkapital 1.821.000 1.872.000 2.038.000 1.857.000 2.188.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 8.000 22.000 42.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 137.000 121.000 119.000 196.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 73.000 65.000 68.000 79.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 210.000 211.000 240.000 313.000
Sum gjeld og egenkapital 1.952.000 2.082.000 2.249.000 2.097.000 2.501.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.794.000 1.837.000 1.994.000 1.798.000 2.095.000
Likviditetsgrad 1 14.7 9.7 10.5 8.5 7.7
Likviditetsgrad 2 14.7 9.7 10.5 8.5 7.7
Soliditet 93.3 89.9 90.6 88.6 87.5
Resultatgrad -14.2 -39.5 16.5 -47.7 -1.5
Rentedekningsgrad 88.5 -8.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -2.6 -7.8 8.1 -15.7 -0.3
Signatur
21.09.2011
STYRETS LEDER.
Prokurister
21.09.2011
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex