Sivilarkitekt Mnal Jonny Johansen As
Juridisk navn:  Sivilarkitekt Mnal Jonny Johansen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51555780
Øvre Holmegate 11 Øvre Holmegate 11 Fax: 51555781
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 991685820
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/12/2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.63%
Resultat  
  
-20.55%
Egenkapital  
  
0.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.595.000 4.587.000 2.469.000 2.201.000 2.340.000
Resultat: 990.000 1.246.000 127.000 691.000 697.000
Egenkapital: 103.000 102.000 101.000 101.000 100.000
Regnskap for  Sivilarkitekt Mnal Jonny Johansen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.595.000 4.587.000 2.469.000 2.201.000 2.340.000
Driftskostnader -2.565.000 -3.304.000 -2.294.000 -1.479.000 -1.615.000
Driftsresultat 1.030.000 1.282.000 175.000 723.000 725.000
Finansinntekter 0 4.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -40.000 -41.000 -51.000 -35.000 -31.000
Finans -40.000 -37.000 -48.000 -32.000 -28.000
Resultat før skatt 990.000 1.246.000 127.000 691.000 697.000
Skattekostnad -220.000 -289.000 -32.000 -175.000 -191.000
Årsresultat 771.000 956.000 95.000 516.000 507.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.055.000 1.300.000 434.000 807.000 18.000
Sum omløpsmidler 904.000 579.000 689.000 556.000 1.402.000
Sum eiendeler 1.959.000 1.879.000 1.123.000 1.363.000 1.420.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 2.000 1.000 1.000 0
Sum egenkapital 103.000 102.000 101.000 101.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.856.000 1.777.000 1.022.000 1.262.000 1.320.000
Sum gjeld og egenkapital 1.959.000 1.879.000 1.123.000 1.363.000 1.420.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.521.000 4.521.000 2.399.000 2.201.000 2.340.000
Andre inntekter 74.000 66.000 70.000 0 0
Driftsinntekter 3.595.000 4.587.000 2.469.000 2.201.000 2.340.000
Varekostnad -529.000 -1.562.000 -671.000 -59.000 -112.000
Lønninger -1.630.000 -1.504.000 -1.311.000 -1.075.000 -1.030.000
Avskrivning -9.000 -1.000 0 0 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -397.000 -237.000 -312.000 -345.000 -454.000
Driftskostnader -2.565.000 -3.304.000 -2.294.000 -1.479.000 -1.615.000
Driftsresultat 1.030.000 1.282.000 175.000 723.000 725.000
Finansinntekter 0 4.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -40.000 -41.000 -51.000 -35.000 -31.000
Finans -40.000 -37.000 -48.000 -32.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -770.000 -955.000 -95.000 -515.000 -507.000
Årsresultat 771.000 956.000 95.000 516.000 507.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 5.000 10.000 13.000 13.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 41.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 33.000 41.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.018.000 1.254.000 424.000 794.000 5.000
Sum anleggsmidler 1.055.000 1.300.000 434.000 807.000 18.000
Varebeholdning 188.000 216.000 216.000 0 0
Kundefordringer 714.000 361.000 464.000 553.000 551.000
Andre fordringer 1.000 2.000 1.000 1.000 925.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 8.000 2.000 0
Sum omløpsmidler 904.000 579.000 689.000 556.000 1.402.000
Sum eiendeler 1.959.000 1.879.000 1.123.000 1.363.000 1.420.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 2.000 1.000 1.000 0
Sum egenkapital 103.000 102.000 101.000 101.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 71.000 112.000 193.000 54.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 105.000 23.000 94.000 23.000 58.000
Betalbar skatt 220.000 284.000 29.000 190.000 323.000
Skyldig offentlige avgifter 494.000 262.000 303.000 330.000 339.000
Utbytte -770.000 -955.000 -95.000 -515.000 -507.000
Annen kortsiktig gjeld 197.000 140.000 308.000 151.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 1.856.000 1.777.000 1.022.000 1.262.000 1.320.000
Sum gjeld og egenkapital 1.959.000 1.879.000 1.123.000 1.363.000 1.420.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -952.000 -1.198.000 -333.000 -706.000 82.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3 0.7 0.4 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.5 0.4 1.1
Soliditet 5.3 5.4 9 7.4 7.0
Resultatgrad 28.7 27.9 7.1 32.8 31.0
Rentedekningsgrad 25.8 31.3 3.4 20.7 23.5
Gjeldsgrad 1 17.4 10.1 12.5 13.2
Total kapitalrentabilitet 52.6 68.4 15.9 53.3 51.3
Signatur
13.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
13.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex