Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sivilarkitekt Tordis Hoem AS
Juridisk navn:  Sivilarkitekt Tordis Hoem AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22557500
Bregneveien 10 Bregneveien 10 Fax: 22558189
0875 Oslo 875 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976501187
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/2/1996 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lauritzen Regnskap A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
28.18%
Resultat  
  
-407.14%
Egenkapital  
  
-80.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 946.000 738.000 702.000 598.000 583.000
Resultat: -71.000 -14.000 -23.000 -34.000 12.000
Egenkapital: 17.000 88.000 102.000 125.000 159.000
Regnskap for  Sivilarkitekt Tordis Hoem AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 946.000 738.000 702.000 598.000 583.000
Driftskostnader -1.016.000 -752.000 -726.000 -632.000 -573.000
Driftsresultat -71.000 -14.000 -23.000 -34.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt -71.000 -14.000 -23.000 -34.000 12.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -3.000
Årsresultat -71.000 -14.000 -23.000 -34.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 32.000 0
Sum omløpsmidler 364.000 362.000 418.000 331.000 369.000
Sum eiendeler 364.000 362.000 418.000 363.000 369.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -12.000 2.000 25.000 59.000
Sum egenkapital 17.000 88.000 102.000 125.000 159.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 347.000 275.000 316.000 238.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 364.000 363.000 418.000 363.000 369.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 946.000 720.000 689.000 598.000 583.000
Andre inntekter 0 17.000 13.000 0 0
Driftsinntekter 946.000 738.000 702.000 598.000 583.000
Varekostnad -75.000 -29.000 -8.000 -2.000 -11.000
Lønninger -766.000 -483.000 -537.000 -487.000 -344.000
Avskrivning 0 0 0 0 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -175.000 -240.000 -181.000 -143.000 -214.000
Driftskostnader -1.016.000 -752.000 -726.000 -632.000 -573.000
Driftsresultat -71.000 -14.000 -23.000 -34.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -71.000 -14.000 -23.000 -34.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 32.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 32.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 143.000 182.000 157.000 69.000 126.000
Andre fordringer 5.000 21.000 0 19.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 217.000 160.000 260.000 243.000 233.000
Sum omløpsmidler 364.000 362.000 418.000 331.000 369.000
Sum eiendeler 364.000 362.000 418.000 363.000 369.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -12.000 2.000 25.000 59.000
Sum egenkapital 17.000 88.000 102.000 125.000 159.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 0 0 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 5.000
Skyldig offentlige avgifter 239.000 205.000 231.000 189.000 125.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 108.000 68.000 85.000 49.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 347.000 275.000 316.000 238.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 364.000 363.000 418.000 363.000 369.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.000 87.000 102.000 93.000 159.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1.3 1.4 1.8
Likviditetsgrad 2 1 1.3 1.3 1.4 1.8
Soliditet 4.7 24.2 24.4 34.4 43.1
Resultatgrad -7.5 -1.9 -3.3 -5.7 1.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 20.4 3.1 3.1 1.9 1.3
Total kapitalrentabilitet -19.5 -3.9 -5.5 -9.4 3.0
Signatur
11.10.2011
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex