Sivilarkitekt Torfinn Carlsen Mnal As
Juridisk navn:  Sivilarkitekt Torfinn Carlsen Mnal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91341257
Postboks 707 Vuggaveien 11 Fax:
6501 Kristiansund N 6510 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 998483050
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/24/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.4%
Resultat  
  
-233.33%
Egenkapital  
  
-72.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 377.000 534.000 349.000 804.000 708.000
Resultat: -204.000 153.000 -185.000 69.000 21.000
Egenkapital: 78.000 281.000 128.000 313.000 263.000
Regnskap for  Sivilarkitekt Torfinn Carlsen Mnal As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 377.000 534.000 349.000 804.000 708.000
Driftskostnader -581.000 -381.000 -534.000 -736.000 -689.000
Driftsresultat -204.000 153.000 -185.000 69.000 20.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 1.000 1.000
Resultat før skatt -204.000 153.000 -185.000 69.000 21.000
Skattekostnad 0 0 0 -19.000 -6.000
Årsresultat -204.000 153.000 -185.000 50.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 9.000 23.000 37.000
Sum omløpsmidler 311.000 525.000 257.000 635.000 524.000
Sum eiendeler 311.000 525.000 266.000 658.000 561.000
Sum opptjent egenkapital 48.000 251.000 98.000 283.000 233.000
Sum egenkapital 78.000 281.000 128.000 313.000 263.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 234.000 244.000 138.000 345.000 297.000
Sum gjeld og egenkapital 312.000 525.000 266.000 658.000 562.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 307.000 533.000 349.000 804.000 708.000
Andre inntekter 70.000 1.000 0 0 0
Driftsinntekter 377.000 534.000 349.000 804.000 708.000
Varekostnad -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Lønninger -480.000 -270.000 -423.000 -635.000 -585.000
Avskrivning 0 -9.000 -14.000 -14.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -97.000 -98.000 -93.000 -83.000 -95.000
Driftskostnader -581.000 -381.000 -534.000 -736.000 -689.000
Driftsresultat -204.000 153.000 -185.000 69.000 20.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -204.000 153.000 -185.000 50.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 9.000 23.000 37.000
Sum varige driftsmidler 0 0 9.000 23.000 37.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 9.000 23.000 37.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 70.000 210.000 0 62.000 24.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 241.000 316.000 256.000 573.000 500.000
Sum omløpsmidler 311.000 525.000 257.000 635.000 524.000
Sum eiendeler 311.000 525.000 266.000 658.000 561.000
Sum opptjent egenkapital 48.000 251.000 98.000 283.000 233.000
Sum egenkapital 78.000 281.000 128.000 313.000 263.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Leverandørgjeld -1.000 1.000 -1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 21.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 104.000 166.000 91.000 253.000 221.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 130.000 78.000 48.000 71.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 234.000 244.000 138.000 345.000 297.000
Sum gjeld og egenkapital 312.000 525.000 266.000 658.000 562.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 77.000 281.000 119.000 290.000 227.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.2 1.9 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1.3 2.2 1.9 1.8 1.8
Soliditet 2 53.5 48.1 47.6 46.8
Resultatgrad -54.1 28.7 8.6 2.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3 0.9 1.1 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet -65.1 29.1 -69.5 10.6 3.7
Signatur
06.10.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
25.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex