Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjøbris AS
Juridisk navn:  Sjøbris AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32755900
Postboks 9234 Kjøsterud Smiebakken 28 Fax: 32755901
3064 Drammen 3057 Solbergelva
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 985663262
Aksjekapital: 370.000 NOK
Etableringsdato: 5/2/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Gyllstrøm & Johansen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-172.56%
Egenkapital  
  
-43.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -3.464.000 4.774.000 -24.000 11.000 4.621.000
Egenkapital: 5.095.000 8.959.000 5.389.000 5.389.000 5.355.000
Regnskap for  Sjøbris AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -3.534.000 -32.000 -24.000 -19.000 -25.000
Driftsresultat -3.534.000 -32.000 -24.000 -19.000 -25.000
Finansinntekter 2.008.000 4.881.000 0 30.000 4.681.000
Finanskostnader -1.938.000 -75.000 0 0 -35.000
Finans 70.000 4.806.000 0 30.000 4.646.000
Resultat før skatt -3.464.000 4.774.000 -24.000 11.000 4.621.000
Skattekostnad 0 -4.000 6.000 6.000 9.000
Årsresultat -3.464.000 4.770.000 -18.000 17.000 4.630.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.800.000 10.791.000 6.492.000 6.492.000 6.462.000
Sum omløpsmidler 672.000 1.367.000 128.000 145.000 623.000
Sum eiendeler 8.472.000 12.158.000 6.620.000 6.637.000 7.085.000
Sum opptjent egenkapital 4.723.000 8.587.000 5.017.000 5.017.000 4.983.000
Sum egenkapital 5.095.000 8.959.000 5.389.000 5.389.000 5.355.000
Sum langsiktig gjeld 3.000.000 3.000.000 0 0 24.000
Sum kortsiktig gjeld 378.000 199.000 1.231.000 1.248.000 1.706.000
Sum gjeld og egenkapital 8.473.000 12.158.000 6.620.000 6.637.000 7.085.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.534.000 -32.000 -24.000 -19.000 -25.000
Driftskostnader -3.534.000 -32.000 -24.000 -19.000 -25.000
Driftsresultat -3.534.000 -32.000 -24.000 -19.000 -25.000
Finansinntekter 2.008.000 4.881.000 0 30.000 4.681.000
Finanskostnader -1.938.000 -75.000 0 0 -35.000
Finans 70.000 4.806.000 0 30.000 4.646.000
Konsernbidrag 0 0 18.000 17.000 26.000
Utbytte 0 0 0 0 -500.000
Årsresultat -3.464.000 4.770.000 -18.000 17.000 4.630.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.800.000 10.791.000 6.492.000 6.492.000 6.462.000
Sum anleggsmidler 7.800.000 10.791.000 6.492.000 6.492.000 6.462.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 552.000 75.000 3.000 3.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 980.000 1.000 20.000 49.000
Sum omløpsmidler 672.000 1.367.000 128.000 145.000 623.000
Sum eiendeler 8.472.000 12.158.000 6.620.000 6.637.000 7.085.000
Sum opptjent egenkapital 4.723.000 8.587.000 5.017.000 5.017.000 4.983.000
Sum egenkapital 5.095.000 8.959.000 5.389.000 5.389.000 5.355.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 120.000 630.000 648.000 633.000
Sum langsiktig gjeld 3.000.000 3.000.000 0 0 24.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 4.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 378.000 75.000 601.000 601.000 573.000
Sum kortsiktig gjeld 378.000 199.000 1.231.000 1.248.000 1.706.000
Sum gjeld og egenkapital 8.473.000 12.158.000 6.620.000 6.637.000 7.085.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 294.000 1.168.000 -1.103.000 -1.103.000 -1.083.000
Likviditetsgrad 1 1.8 6.9 0.1 0.1 0.4
Likviditetsgrad 2 1.8 6.9 0.1 0.1 0.4
Soliditet 60.1 73.7 81.4 81.2 75.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.8 -0.4 133.0
Gjeldsgrad 0.7 0.4 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 39.9 -0.4 0.2 65.7
Signatur
26.01.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex