Sjøkanten Legesenter Os As
Juridisk navn:  Sjøkanten Legesenter Os As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56570020
C/O Irisgården Hamnevegen 48 Hamnevegen 48 Fax:
5200 Os 5200 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 913885856
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/1/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.26%
Resultat  
  
392.86%
Egenkapital  
  
91.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.885.000 1.774.000 1.761.000 1.906.000 1.749.000
Resultat: 41.000 -14.000 23.000 16.000 -93.000
Egenkapital: -3.000 -36.000 -22.000 -39.000 -38.000
Regnskap for  Sjøkanten Legesenter Os As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.885.000 1.774.000 1.761.000 1.906.000 1.749.000
Driftskostnader -1.845.000 -1.790.000 -1.739.000 -1.890.000 -1.837.000
Driftsresultat 41.000 -15.000 22.000 15.000 -89.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -5.000
Finans 0 0 1.000 1.000 -5.000
Resultat før skatt 41.000 -14.000 23.000 16.000 -93.000
Skattekostnad -8.000 0 -5.000 -18.000 23.000
Årsresultat 33.000 -14.000 18.000 -2.000 -70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 24.000 44.000 93.000 166.000
Sum omløpsmidler 227.000 111.000 221.000 237.000 152.000
Sum eiendeler 237.000 135.000 265.000 330.000 318.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 -66.000 -52.000 -69.000 -68.000
Sum egenkapital -3.000 -36.000 -22.000 -39.000 -38.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 241.000 171.000 286.000 369.000 355.000
Sum gjeld og egenkapital 238.000 135.000 264.000 330.000 317.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 1.176.000
Andre inntekter 1.885.000 1.774.000 1.761.000 1.906.000 572.000
Driftsinntekter 1.885.000 1.774.000 1.761.000 1.906.000 1.749.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -977.000 -949.000 -927.000 -1.069.000 -1.048.000
Avskrivning -13.000 -47.000 -49.000 -55.000 -51.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -855.000 -794.000 -763.000 -766.000 -738.000
Driftskostnader -1.845.000 -1.790.000 -1.739.000 -1.890.000 -1.837.000
Driftsresultat 41.000 -15.000 22.000 15.000 -89.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -5.000
Finans 0 0 1.000 1.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 33.000 -14.000 18.000 -2.000 -70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 18.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 24.000 44.000 93.000 148.000
Sum varige driftsmidler 10.000 24.000 44.000 93.000 148.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 24.000 44.000 93.000 166.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 14.000
Andre fordringer 77.000 10.000 17.000 90.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 150.000 101.000 204.000 147.000 105.000
Sum omløpsmidler 227.000 111.000 221.000 237.000 152.000
Sum eiendeler 237.000 135.000 265.000 330.000 318.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 -66.000 -52.000 -69.000 -68.000
Sum egenkapital -3.000 -36.000 -22.000 -39.000 -38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 41.000 6.000 3.000 67.000 28.000
Betalbar skatt 8.000 0 5.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 46.000 47.000 53.000 52.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 151.000 119.000 231.000 249.000 275.000
Sum kortsiktig gjeld 241.000 171.000 286.000 369.000 355.000
Sum gjeld og egenkapital 238.000 135.000 264.000 330.000 317.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -14.000 -60.000 -65.000 -132.000 -203.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.6 0.8 0.6 0.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 0.8 0.6 0.5
Soliditet -1.3 -26.7 -8.3 -11.8 -12.0
Resultatgrad 2.2 -0.8 1.2 0.8 -5.1
Rentedekningsgrad -17.8
Gjeldsgrad -80.3 -4.8 -9.5 -9.3
Total kapitalrentabilitet 17.2 -11.1 8.7 4.8 -28.1
Signatur
23.09.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex