Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjølyst Eiendom Bhg As
Juridisk navn:  Sjølyst Eiendom Bhg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73981600
Sjølystvegen 43 Sjølystvegen 43 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 988792187
Aksjekapital: 135.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 10/10/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: sjølyst barnehage as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.12%
Resultat  
  
-74.67%
Egenkapital  
  
1638%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.025.000 14.782.000 13.195.000 12.818.000 12.158.000
Resultat: 57.000 225.000 486.000 372.000 193.000
Egenkapital: 1.738.000 100.000 1.548.000 1.194.000 939.000
Regnskap for  Sjølyst Eiendom Bhg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.025.000 14.782.000 13.195.000 12.818.000 12.158.000
Driftskostnader -13.705.000 -14.280.000 -12.425.000 -12.161.000 -11.687.000
Driftsresultat 320.000 502.000 770.000 658.000 471.000
Finansinntekter 9.000 6.000 7.000 16.000 34.000
Finanskostnader -271.000 -283.000 -292.000 -302.000 -312.000
Finans -262.000 -277.000 -285.000 -286.000 -278.000
Resultat før skatt 57.000 225.000 486.000 372.000 193.000
Skattekostnad -27.000 -66.000 -131.000 -117.000 -52.000
Årsresultat 30.000 160.000 354.000 255.000 141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.919.000 8.347.000 8.777.000 9.209.000 9.653.000
Sum omløpsmidler 7.031.000 6.998.000 6.742.000 5.993.000 5.636.000
Sum eiendeler 14.950.000 15.345.000 15.519.000 15.202.000 15.289.000
Sum opptjent egenkapital 30.000 0 1.448.000 1.094.000 839.000
Sum egenkapital 1.738.000 100.000 1.548.000 1.194.000 939.000
Sum langsiktig gjeld 10.602.000 10.977.000 11.342.000 11.697.000 12.045.000
Sum kortsiktig gjeld 2.611.000 4.268.000 2.629.000 2.311.000 2.305.000
Sum gjeld og egenkapital 14.951.000 15.345.000 15.519.000 15.202.000 15.289.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.014.000 14.057.000 12.945.000 12.818.000 11.732.000
Andre inntekter 11.000 725.000 250.000 0 426.000
Driftsinntekter 14.025.000 14.782.000 13.195.000 12.818.000 12.158.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -10.899.000 -11.220.000 -10.047.000 -9.703.000 -9.509.000
Avskrivning -464.000 -464.000 -464.000 -464.000 -464.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.342.000 -2.596.000 -1.914.000 -1.994.000 -1.714.000
Driftskostnader -13.705.000 -14.280.000 -12.425.000 -12.161.000 -11.687.000
Driftsresultat 320.000 502.000 770.000 658.000 471.000
Finansinntekter 9.000 6.000 7.000 16.000 34.000
Finanskostnader -271.000 -283.000 -292.000 -302.000 -312.000
Finans -262.000 -277.000 -285.000 -286.000 -278.000
Konsernbidrag 0 -1.608.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 160.000 354.000 255.000 141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 305.000 269.000 235.000 203.000 183.000
Fast eiendom 7.472.000 7.928.000 8.383.000 8.839.000 9.295.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 142.000 150.000 159.000 167.000 175.000
Sum varige driftsmidler 7.614.000 8.078.000 8.542.000 9.006.000 9.470.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.919.000 8.347.000 8.777.000 9.209.000 9.653.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 6.674.000 6.542.000 6.424.000 5.684.000 5.294.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 357.000 456.000 319.000 309.000 343.000
Sum omløpsmidler 7.031.000 6.998.000 6.742.000 5.993.000 5.636.000
Sum eiendeler 14.950.000 15.345.000 15.519.000 15.202.000 15.289.000
Sum opptjent egenkapital 30.000 0 1.448.000 1.094.000 839.000
Sum egenkapital 1.738.000 100.000 1.548.000 1.194.000 939.000
Sum avsetninger til forpliktelser 360.000 317.000 273.000 231.000 191.000
Gjeld til kredittinstitutt 100.000 1.708.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.602.000 10.977.000 11.342.000 11.697.000 12.045.000
Leverandørgjeld 596.000 516.000 678.000 567.000 514.000
Betalbar skatt 63.000 0 162.000 137.000 79.000
Skyldig offentlige avgifter 134.000 144.000 132.000 127.000 128.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.717.000 1.899.000 1.656.000 1.480.000 1.584.000
Sum kortsiktig gjeld 2.611.000 4.268.000 2.629.000 2.311.000 2.305.000
Sum gjeld og egenkapital 14.951.000 15.345.000 15.519.000 15.202.000 15.289.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.420.000 2.730.000 4.113.000 3.682.000 3.331.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.6 2.6 2.6 2.4
Likviditetsgrad 2 2.7 1.6 2.6 2.6 2.5
Soliditet 11.6 0.7 1 7.9 6.1
Resultatgrad 2.3 3.4 5.8 5.1 3.9
Rentedekningsgrad 1.2 1.8 2.6 2.2 1.6
Gjeldsgrad 7.6 152.4 9 11.7 15.3
Total kapitalrentabilitet 2.2 3.3 5 4.4 3.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex