Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjølystveien Vakt As
Juridisk navn:  Sjølystveien Vakt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tollbodgata 2 Odderøyveien 11 Fax:
4611 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 818309422
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/15/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Merkantil Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.26%
Resultat  
  
-150%
Egenkapital  
  
-28.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.303.000 1.676.000 0
Resultat: -58.000 116.000 0
Egenkapital: 128.000 179.000 23.000
Regnskap for  Sjølystveien Vakt As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.303.000 1.676.000 0
Driftskostnader -1.359.000 -1.557.000 0
Driftsresultat -56.000 119.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 0
Finans -3.000 -3.000 0
Resultat før skatt -58.000 116.000 0
Skattekostnad 8.000 -31.000 0
Årsresultat -51.000 86.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 37.000 0
Sum omløpsmidler 215.000 291.000 30.000
Sum eiendeler 250.000 328.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 28.000 79.000 0
Sum egenkapital 128.000 179.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 122.000 147.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 250.000 327.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.301.000 1.645.000 0
Andre inntekter 2.000 31.000 0
Driftsinntekter 1.303.000 1.676.000 0
Varekostnad -657.000 -815.000 0
Lønninger -280.000 -437.000 0
Avskrivning -8.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -414.000 -302.000 0
Driftskostnader -1.359.000 -1.557.000 0
Driftsresultat -56.000 119.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 0
Finans -3.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -51.000 86.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 29.000 37.000 0
Sum varige driftsmidler 29.000 37.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 35.000 37.000 0
Varebeholdning 17.000 17.000 0
Kundefordringer -36.000 7.000 0
Andre fordringer 104.000 104.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 130.000 162.000 30.000
Sum omløpsmidler 215.000 291.000 30.000
Sum eiendeler 250.000 328.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 28.000 79.000 0
Sum egenkapital 128.000 179.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0
Leverandørgjeld 32.000 32.000 0
Betalbar skatt 30.000 30.000 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 42.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 44.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 122.000 147.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 250.000 327.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 93.000 144.000 23.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2 4.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.9 4.3
Soliditet 51.2 54.7 76.7
Resultatgrad -4.3 7.1
Rentedekningsgrad -18.7 39.7
Gjeldsgrad 1 0.8 0.3
Total kapitalrentabilitet -22.4 36.4 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex