Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjømannskirken - Norsk Kirke I Utlandet
Juridisk navn:  Sjømannskirken - Norsk Kirke I Utlandet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55552255
Postboks 2007 Nordnes Nordnes Strandgaten 198 Fax: 55552250
5817 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 938555222
Aksjekapital: 94.262.000 NOK
Antall ansatte: 178
Etableringsdato: 8/31/1864
Foretakstype: FLI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.88%
Resultat  
  
-78.38%
Egenkapital  
  
2.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 172.237.000 175.530.000 180.606.000 180.812.000 173.000
Resultat: 2.648.000 12.246.000 10.589.000 8.537.000 -4.000
Egenkapital: 94.262.000 91.613.000 79.366.000 68.774.000 56.000
Regnskap for  Sjømannskirken - Norsk Kirke I Utlandet
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 172.237.000 175.530.000 180.606.000 180.812.000 173.000
Driftskostnader -169.770.000 -163.471.000 -170.394.000 -175.162.000 -179.000
Driftsresultat 2.467.000 12.059.000 10.212.000 5.650.000 -6.000
Finansinntekter 448.000 534.000 709.000 3.181.000 2.000
Finanskostnader -267.000 -347.000 -332.000 -294.000 0
Finans 181.000 187.000 377.000 2.887.000 2.000
Resultat før skatt 2.648.000 12.246.000 10.589.000 8.537.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.648.000 12.246.000 10.589.000 8.537.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 71.799.000 49.537.000 52.648.000 55.720.000 58.000
Sum omløpsmidler 50.053.000 72.560.000 58.894.000 45.045.000 38.000
Sum eiendeler 121.852.000 122.097.000 111.542.000 100.765.000 96.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 79.366.000 68.774.000 0
Sum egenkapital 94.262.000 91.613.000 79.366.000 68.774.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 12.138.000 13.827.000 15.095.000 17.288.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 15.452.000 16.657.000 17.081.000 14.703.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 121.852.000 122.097.000 111.542.000 100.765.000 95.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 15.000 6.000 12.000 173.000
Andre inntekter 172.235.000 175.515.000 180.600.000 180.800.000 0
Driftsinntekter 172.237.000 175.530.000 180.606.000 180.812.000 173.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -104.734.000 -102.399.000 -103.616.000 -104.452.000 -109.000
Avskrivning -215.000 -254.000 -529.000 -620.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -64.821.000 -60.818.000 -66.249.000 -70.090.000 -69.000
Driftskostnader -169.770.000 -163.471.000 -170.394.000 -175.162.000 -179.000
Driftsresultat 2.467.000 12.059.000 10.212.000 5.650.000 -6.000
Finansinntekter 448.000 534.000 709.000 3.181.000 2.000
Finanskostnader -267.000 -347.000 -332.000 -294.000 0
Finans 181.000 187.000 377.000 2.887.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.648.000 12.246.000 10.589.000 8.537.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.538.000 2.538.000 2.538.000 2.538.000 3.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 272.000 368.000 399.000 657.000 1.000
Sum varige driftsmidler 2.810.000 2.906.000 2.937.000 3.195.000 4.000
Sum finansielle anleggsmidler 68.989.000 46.631.000 49.711.000 52.525.000 55.000
Sum anleggsmidler 71.799.000 49.537.000 52.648.000 55.720.000 58.000
Varebeholdning 266.000 270.000 148.000 155.000 0
Kundefordringer 3.089.000 1.446.000 1.326.000 1.192.000 2.000
Andre fordringer 3.041.000 3.278.000 2.378.000 3.268.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 43.657.000 67.566.000 55.042.000 40.430.000 27.000
Sum omløpsmidler 50.053.000 72.560.000 58.894.000 45.045.000 38.000
Sum eiendeler 121.852.000 122.097.000 111.542.000 100.765.000 96.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 79.366.000 68.774.000 0
Sum egenkapital 94.262.000 91.613.000 79.366.000 68.774.000 56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.138.000 13.827.000 15.095.000 17.288.000 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 8.000
Sum langsiktig gjeld 12.138.000 13.827.000 15.095.000 17.288.000 23.000
Leverandørgjeld 3.027.000 3.388.000 3.226.000 3.540.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.013.000 4.303.000 3.245.000 3.944.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.412.000 8.966.000 10.610.000 7.219.000 0
Sum kortsiktig gjeld 15.452.000 16.657.000 17.081.000 14.703.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 121.852.000 122.097.000 111.542.000 100.765.000 95.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.601.000 55.903.000 41.813.000 30.342.000 22.000
Likviditetsgrad 1 3.2 4.4 3.4 3.1 2.4
Likviditetsgrad 2 3.2 4.3 3.4 3.1 2.4
Soliditet 77.4 7 71.2 68.3 58.9
Resultatgrad 1.4 6.9 5.7 3.1 -3.5
Rentedekningsgrad 9.2 34.8 30.8 30.0
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 2.4 10.3 9.8 8.8 -4.2
Signatur
12.05.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP ELLER
STYRETS NESTLEDER OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.05.2020
PROKURA
KVALHEIM HEIN ANDERS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex