Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjøtrøen Borettslag
Juridisk navn:  Sjøtrøen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73831500
V/Tobb Eiendomsforvaltning As Postboks 2424 Torgarden C/O Tobb Eiendomsforvaltning As Krambugata 1 Fax: 73831501
7005 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 991061649
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/15/2007
Foretakstype: BRL
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Regnskapsfører: Tobb Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.76%
Resultat  
  
-16.22%
Egenkapital  
  
74.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 423.000 435.000 435.000 435.000 477.000
Resultat: 124.000 148.000 162.000 -163.000 33.000
Egenkapital: 290.000 166.000 19.000 -143.000 20.000
Regnskap for  Sjøtrøen Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 423.000 435.000 435.000 435.000 477.000
Driftskostnader 159.000 144.000 132.000 127.000 128.000
Driftsresultat 264.000 291.000 303.000 562.000 349.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 124.000 148.000 162.000 -163.000 33.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 124.000 148.000 162.000 -163.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Sum omløpsmidler 255.000 207.000 166.000 114.000 28.000
Sum eiendeler 8.255.000 8.207.000 8.166.000 8.114.000 8.028.000
Sum opptjent egenkapital 290.000 166.000 19.000 -143.000 20.000
Sum egenkapital 290.000 166.000 19.000 -143.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 7.923.000 8.038.000 8.147.000 8.255.000 8.000.000
Sum kortsiktig gjeld 41.000 3.000 0 1.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 8.254.000 8.207.000 8.166.000 8.113.000 8.028.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 423.000 435.000 435.000 435.000 477.000
Driftsinntekter 423.000 435.000 435.000 435.000 477.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 159.000 144.000 132.000 127.000 128.000
Driftskostnader 159.000 144.000 132.000 127.000 128.000
Driftsresultat 264.000 291.000 303.000 562.000 349.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 124.000 148.000 162.000 -163.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 3.000 0 0 1.000
Andre fordringer 42.000 1.000 1.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 255.000 207.000 166.000 113.000 28.000
Sum omløpsmidler 255.000 207.000 166.000 114.000 28.000
Sum eiendeler 8.255.000 8.207.000 8.166.000 8.114.000 8.028.000
Sum opptjent egenkapital 290.000 166.000 19.000 -143.000 20.000
Sum egenkapital 290.000 166.000 19.000 -143.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.923.000 8.038.000 8.147.000 8.255.000 8.000.000
Leverandørgjeld 41.000 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 41.000 3.000 0 1.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 8.254.000 8.207.000 8.166.000 8.113.000 8.028.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 214.000 204.000 166.000 113.000 20.000
Likviditetsgrad 1 6.2 6 114.0 3.5
Likviditetsgrad 2 6.2 6 0 114.1 3.6
Soliditet 3.5 2 0.2 -1.8 0.2
Resultatgrad 62.4 66.9 69.7 129.2 73.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 27.5 48.4 428.8 -57.7 400.4
Total kapitalrentabilitet 3.2 3.5 3.7 6.9 4.3
Signatur
12.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex