Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjøtroll Havbruk As
Juridisk navn:  Sjøtroll Havbruk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91911800
Fax: 56181801
5397 Bekkjarvik 5397 Bekkjarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 929363833
Aksjekapital: 354.000.000 NOK
Antall ansatte: 293
Etableringsdato: 6/2/1980 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.64%
Resultat  
  
-32.92%
Egenkapital  
  
6.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.516.958.000 1.507.355.000 1.659.128.000 1.896.526.000 1.235.943.000
Resultat: 155.658.000 232.053.000 297.705.000 384.803.000 18.987.000
Egenkapital: 1.286.115.000 1.213.116.000 1.177.804.000 1.045.105.000 865.782.000
Regnskap for  Sjøtroll Havbruk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.516.958.000 1.507.355.000 1.659.128.000 1.896.526.000 1.235.943.000
Driftskostnader -1.351.688.000 -1.267.706.000 -1.355.098.000 -1.500.826.000 -1.204.475.000
Driftsresultat 165.270.000 239.649.000 304.030.000 395.700.000 31.468.000
Finansinntekter 1.923.000 3.230.000 2.922.000 946.000 595.000
Finanskostnader -11.535.000 -10.826.000 -9.247.000 -11.843.000 -13.076.000
Finans -9.612.000 -7.596.000 -6.325.000 -10.897.000 -12.481.000
Resultat før skatt 155.658.000 232.053.000 297.705.000 384.803.000 18.987.000
Skattekostnad -34.661.000 -46.741.000 -65.007.000 -90.480.000 6.191.000
Årsresultat 120.997.000 185.312.000 232.698.000 294.323.000 25.178.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 926.793.000 801.839.000 838.708.000 821.759.000 770.361.000
Sum omløpsmidler 1.172.417.000 1.237.284.000 1.179.659.000 1.161.121.000 888.196.000
Sum eiendeler 2.099.210.000 2.039.123.000 2.018.367.000 1.982.880.000 1.658.557.000
Sum opptjent egenkapital 932.115.000 859.116.000 823.804.000 691.105.000 511.782.000
Sum egenkapital 1.286.115.000 1.213.116.000 1.177.804.000 1.045.105.000 865.782.000
Sum langsiktig gjeld 466.633.000 477.797.000 524.558.000 554.596.000 520.831.000
Sum kortsiktig gjeld 346.463.000 348.210.000 316.005.000 383.179.000 271.944.000
Sum gjeld og egenkapital 2.099.211.000 2.039.123.000 2.018.367.000 1.982.880.000 1.658.557.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.478.225.000 1.483.657.000 1.622.582.000 1.864.749.000 1.206.635.000
Andre inntekter 38.733.000 23.698.000 36.546.000 31.777.000 29.308.000
Driftsinntekter 1.516.958.000 1.507.355.000 1.659.128.000 1.896.526.000 1.235.943.000
Varekostnad -841.050.000 -931.302.000 -804.937.000 -1.030.690.000 -764.907.000
Lønninger -204.880.000 -209.324.000 -194.432.000 -208.225.000 -174.149.000
Avskrivning -80.981.000 -89.455.000 -85.243.000 -82.956.000 -69.445.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -278.584.000 -269.548.000 -228.507.000 -214.465.000 -195.974.000
Driftskostnader -1.351.688.000 -1.267.706.000 -1.355.098.000 -1.500.826.000 -1.204.475.000
Driftsresultat 165.270.000 239.649.000 304.030.000 395.700.000 31.468.000
Finansinntekter 1.923.000 3.230.000 2.922.000 946.000 595.000
Finanskostnader -11.535.000 -10.826.000 -9.247.000 -11.843.000 -13.076.000
Finans -9.612.000 -7.596.000 -6.325.000 -10.897.000 -12.481.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -48.000.000 -150.000.000 -100.000.000 -115.000.000 0
Årsresultat 120.997.000 185.312.000 232.698.000 294.323.000 25.178.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 300.000 300.000 300.000
Sum Immatrielle midler 334.100.000 334.100.000 334.400.000 334.400.000 334.400.000
Fast eiendom 73.273.000 73.894.000 70.850.000 83.784.000 68.319.000
Maskiner anlegg 251.576.000 255.223.000 291.846.000 336.996.000 300.902.000
Driftsløsøre 639.000 7.127.000 6.247.000 6.298.000 6.814.000
Sum varige driftsmidler 391.942.000 394.567.000 434.136.000 487.202.000 435.804.000
Sum finansielle anleggsmidler 200.751.000 73.172.000 70.172.000 157.000 157.000
Sum anleggsmidler 926.793.000 801.839.000 838.708.000 821.759.000 770.361.000
Varebeholdning 814.991.000 761.184.000 712.287.000 659.022.000 677.001.000
Kundefordringer 326.017.000 254.552.000 199.489.000 218.137.000 172.072.000
Andre fordringer 23.606.000 70.847.000 72.047.000 40.514.000 32.326.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.803.000 150.701.000 195.836.000 243.448.000 6.797.000
Sum omløpsmidler 1.172.417.000 1.237.284.000 1.179.659.000 1.161.121.000 888.196.000
Sum eiendeler 2.099.210.000 2.039.123.000 2.018.367.000 1.982.880.000 1.658.557.000
Sum opptjent egenkapital 932.115.000 859.116.000 823.804.000 691.105.000 511.782.000
Sum egenkapital 1.286.115.000 1.213.116.000 1.177.804.000 1.045.105.000 865.782.000
Sum avsetninger til forpliktelser 162.027.000 151.593.000 154.539.000 146.190.000 132.817.000
Gjeld til kredittinstitutt 43.459.000 0 0 0 151.270.000
Sum langsiktig gjeld 466.633.000 477.797.000 524.558.000 554.596.000 520.831.000
Leverandørgjeld 78.448.000 107.564.000 108.684.000 140.946.000 93.108.000
Betalbar skatt 24.226.000 49.686.000 56.658.000 77.106.000 0
Skyldig offentlige avgifter 26.807.000 10.978.000 20.948.000 18.499.000 2.694.000
Utbytte -48.000.000 -150.000.000 -100.000.000 -115.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 125.523.000 29.982.000 29.715.000 31.628.000 24.872.000
Sum kortsiktig gjeld 346.463.000 348.210.000 316.005.000 383.179.000 271.944.000
Sum gjeld og egenkapital 2.099.211.000 2.039.123.000 2.018.367.000 1.982.880.000 1.658.557.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 825.954.000 889.074.000 863.654.000 777.942.000 616.252.000
Likviditetsgrad 1 3 3.6 3.7 3 3.3
Likviditetsgrad 2 1 1.4 1.5 1.3 0.8
Soliditet 61.3 59.5 58.4 52.7 52.2
Resultatgrad 10.9 15.9 18.3 20.9 2.5
Rentedekningsgrad 14.3 22.1 32.9 33.4 2.5
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 8 11.9 15.2 2 1.9
Signatur
14.05.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.05.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex