Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjøveien Vest As
Juridisk navn:  Sjøveien Vest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75166676
Postboks 293 Fridtjof Nansens Gate 21 Fax: 75166689
8601 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 983438474
Aksjekapital: 252.000 NOK
Etableringsdato: 5/1/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Berg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
840.29%
Resultat  
  
95.19%
Egenkapital  
  
-27.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 21.100.000 2.244.000 76.000 93.000 109.000
Resultat: 3.449.000 1.767.000 -94.000 5.000 -98.000
Egenkapital: 1.369.000 1.887.000 230.000 324.000 319.000
Regnskap for  Sjøveien Vest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.100.000 2.244.000 76.000 93.000 109.000
Driftskostnader -17.564.000 -442.000 -164.000 -79.000 -192.000
Driftsresultat 3.537.000 1.801.000 -87.000 15.000 -83.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -91.000 -36.000 -7.000 -10.000 -15.000
Finans -88.000 -35.000 -7.000 -10.000 -15.000
Resultat før skatt 3.449.000 1.767.000 -94.000 5.000 -98.000
Skattekostnad -760.000 -110.000 0 0 0
Årsresultat 2.689.000 1.656.000 -94.000 5.000 -98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 25.000 715.000 871.000 833.000
Sum omløpsmidler 36.718.000 3.485.000 625.000 11.000 8.000
Sum eiendeler 36.718.000 3.510.000 1.340.000 882.000 841.000
Sum opptjent egenkapital 1.056.000 1.389.000 -267.000 -173.000 -178.000
Sum egenkapital 1.369.000 1.887.000 230.000 324.000 319.000
Sum langsiktig gjeld 3.675.000 1.352.000 0 0 55.000
Sum kortsiktig gjeld 31.673.000 272.000 1.110.000 558.000 466.000
Sum gjeld og egenkapital 36.718.000 3.510.000 1.340.000 882.000 840.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.100.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 2.244.000 76.000 93.000 109.000
Driftsinntekter 21.100.000 2.244.000 76.000 93.000 109.000
Varekostnad -17.448.000 0 0 0 0
Lønninger -32.000 -88.000 -80.000 0 0
Avskrivning 0 0 -11.000 -11.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -84.000 -354.000 -73.000 -68.000 -181.000
Driftskostnader -17.564.000 -442.000 -164.000 -79.000 -192.000
Driftsresultat 3.537.000 1.801.000 -87.000 15.000 -83.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -91.000 -36.000 -7.000 -10.000 -15.000
Finans -88.000 -35.000 -7.000 -10.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.689.000 1.656.000 -94.000 5.000 -98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 25.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 715.000 871.000 833.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 715.000 871.000 833.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 25.000 715.000 871.000 833.000
Varebeholdning 32.506.000 1.595.000 511.000 0 0
Kundefordringer 3.652.000 0 0 4.000 0
Andre fordringer 201.000 0 6.000 7.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 359.000 1.890.000 108.000 0 0
Sum omløpsmidler 36.718.000 3.485.000 625.000 11.000 8.000
Sum eiendeler 36.718.000 3.510.000 1.340.000 882.000 841.000
Sum opptjent egenkapital 1.056.000 1.389.000 -267.000 -173.000 -178.000
Sum egenkapital 1.369.000 1.887.000 230.000 324.000 319.000
Sum avsetninger til forpliktelser 735.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 26.747.000 0 0 74.000 -22.000
Sum langsiktig gjeld 3.675.000 1.352.000 0 0 55.000
Leverandørgjeld 4.752.000 42.000 9.000 118.000 12.000
Betalbar skatt 0 136.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 10.000 0 0
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 173.000 94.000 1.091.000 366.000 476.000
Sum kortsiktig gjeld 31.673.000 272.000 1.110.000 558.000 466.000
Sum gjeld og egenkapital 36.718.000 3.510.000 1.340.000 882.000 840.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.045.000 3.213.000 -485.000 -547.000 -458.000
Likviditetsgrad 1 1.2 12. 0.6 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 6.9 0.1 0.1 0.1
Soliditet 3.7 53.7 17.2 36.7 38.0
Resultatgrad 16.8 80.3 -114.5 16.1 -76.1
Rentedekningsgrad 38.9 5 -12.4 1.5 -5.5
Gjeldsgrad 25.8 0.9 4.8 1.7 1.6
Total kapitalrentabilitet 9.6 51.3 -6.5 1.7 -9.9
Signatur
25.07.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex