Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjansen Holding As
Juridisk navn:  Sjansen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ånebyveien 80 Ånebyveien 80 Fax:
1484 Hakadal 1484 Hakadal
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 913735935
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 5/26/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-233.33%
Egenkapital  
  
-80%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 6.000 0 0 0
Resultat: -4.000 3.000 -7.000 -122.000 21.000
Egenkapital: 1.000 5.000 2.000 9.000 131.000
Regnskap for  Sjansen Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 6.000 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -3.000 0 -17.000 -9.000
Driftsresultat -4.000 3.000 0 -17.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 1.000 38.000 34.000
Finanskostnader 0 0 -7.000 -144.000 -4.000
Finans 0 0 -6.000 -106.000 30.000
Resultat før skatt -4.000 3.000 -7.000 -122.000 21.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 3.000 -7.000 -122.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 5.000 2.000 9.000 160.000
Sum eiendeler 1.000 5.000 2.000 9.000 160.000
Sum opptjent egenkapital -109.000 -105.000 -108.000 -101.000 21.000
Sum egenkapital 1.000 5.000 2.000 9.000 131.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 29.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 5.000 2.000 9.000 160.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 6.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 6.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -3.000 0 -17.000 -9.000
Driftskostnader -4.000 -3.000 0 -17.000 -9.000
Driftsresultat -4.000 3.000 0 -17.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 1.000 38.000 34.000
Finanskostnader 0 0 -7.000 -144.000 -4.000
Finans 0 0 -6.000 -106.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 3.000 -7.000 -122.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 5.000 2.000 9.000 160.000
Sum omløpsmidler 1.000 5.000 2.000 9.000 160.000
Sum eiendeler 1.000 5.000 2.000 9.000 160.000
Sum opptjent egenkapital -109.000 -105.000 -108.000 -101.000 21.000
Sum egenkapital 1.000 5.000 2.000 9.000 131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 29.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 29.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 5.000 2.000 9.000 160.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 5.000 2.000 9.000 131.000
Likviditetsgrad 1 5.5
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 5.6
Soliditet 1 1 1 100.0 81.9
Resultatgrad 5
Rentedekningsgrad 0 0.1 6.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.2
Total kapitalrentabilitet 6 5 233.3 15.6
Signatur
09.07.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.07.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex