Sjokoladebutikken AS
Juridisk navn:  Sjokoladebutikken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73514157
Landstads Vei 13 Landstads Vei 13 Fax: 73510082
7052 Trondheim 7052 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 979380828
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/5/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Opheim Management
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 120.000
Resultat: 0 0 -1.000 0 -53.000
Egenkapital: 107.000 107.000 108.000 108.000 108.000
Regnskap for  Sjokoladebutikken AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 120.000
Driftskostnader 0 0 -1.000 0 -173.000
Driftsresultat 0 0 -1.000 0 -53.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 -1.000 0 -53.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -1.000 0 -53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 8.854.000
Sum omløpsmidler 280.000 280.000 147.000 108.000 0
Sum eiendeler 280.000 280.000 147.000 108.000 8.854.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 107.000 107.000 108.000 108.000 108.000
Sum langsiktig gjeld 31.000 31.000 20.000 0 8.745.000
Sum kortsiktig gjeld 141.000 142.000 19.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 280.000 281.000 147.000 108.000 8.853.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 120.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 120.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -1.000 0 -173.000
Driftskostnader 0 0 -1.000 0 -173.000
Driftsresultat 0 0 -1.000 0 -53.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -1.000 0 -53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 8.854.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 8.854.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 8.854.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 280.000 280.000 147.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 280.000 280.000 147.000 108.000 0
Sum eiendeler 280.000 280.000 147.000 108.000 8.854.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 107.000 107.000 108.000 108.000 108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 141.000 142.000 19.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 31.000 31.000 20.000 0 8.745.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 141.000 142.000 19.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 280.000 281.000 147.000 108.000 8.853.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 139.000 138.000 128.000 108.000 0
Likviditetsgrad 1 2 2 7.7
Likviditetsgrad 2 2 2 7.7 0 0.0
Soliditet 38.4 38.2 73.5 1 1.2
Resultatgrad -44.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 1.6 0.4 0 81.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 -0.7 0 -0.6
Signatur
06.11.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.10.2011
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex