Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjokoladehjørna As
Juridisk navn:  Sjokoladehjørna As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41201087
Buevegen 1990 Buevegen 1990 Fax:
4389 Vikeså 4389 Vikeså
Fylke: Kommune:
Rogaland Bjerkreim
Org.nr: 998204674
Aksjekapital: 440.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2012 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.52%
Resultat  
  
0.85%
Egenkapital  
  
-45.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.259.000 1.625.000 1.766.000 1.725.000 1.381.000
Resultat: -117.000 -118.000 -45.000 -76.000 -237.000
Egenkapital: -376.000 -258.000 -141.000 -496.000 -419.000
Regnskap for  Sjokoladehjørna As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.259.000 1.625.000 1.766.000 1.725.000 1.381.000
Driftskostnader -1.363.000 -1.724.000 -1.786.000 -1.778.000 -1.593.000
Driftsresultat -105.000 -98.000 -20.000 -52.000 -212.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -20.000 -25.000 -24.000 -25.000
Finans -13.000 -20.000 -25.000 -24.000 -25.000
Resultat før skatt -117.000 -118.000 -45.000 -76.000 -237.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -117.000 -118.000 -45.000 -76.000 -237.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 19.000 57.000 109.000 119.000
Sum omløpsmidler 372.000 601.000 390.000 447.000 191.000
Sum eiendeler 384.000 620.000 447.000 556.000 310.000
Sum opptjent egenkapital 816.000 -698.000 -581.000 -536.000 -459.000
Sum egenkapital -376.000 -258.000 -141.000 -496.000 -419.000
Sum langsiktig gjeld 121.000 198.000 271.000 338.000 403.000
Sum kortsiktig gjeld 639.000 680.000 317.000 713.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 2.016.000 620.000 447.000 555.000 310.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.259.000 1.625.000 1.766.000 1.725.000 1.381.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.259.000 1.625.000 1.766.000 1.725.000 1.381.000
Varekostnad -261.000 -555.000 -551.000 -504.000 -413.000
Lønninger -614.000 -725.000 -748.000 -829.000 -794.000
Avskrivning -7.000 -38.000 -52.000 -47.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -368.000 -455.000 -449.000 -429.000 -396.000
Driftskostnader -1.363.000 -1.724.000 -1.786.000 -1.778.000 -1.593.000
Driftsresultat -105.000 -98.000 -20.000 -52.000 -212.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -20.000 -25.000 -24.000 -25.000
Finans -13.000 -20.000 -25.000 -24.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -117.000 -118.000 -45.000 -76.000 -237.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.000 8.000 11.000 15.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 11.000 46.000 94.000 119.000
Sum varige driftsmidler 12.000 19.000 57.000 109.000 119.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 19.000 57.000 109.000 119.000
Varebeholdning 146.000 259.000 210.000 196.000 166.000
Kundefordringer 37.000 48.000 37.000 31.000 5.000
Andre fordringer 9.000 8.000 11.000 10.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 180.000 286.000 132.000 210.000 12.000
Sum omløpsmidler 372.000 601.000 390.000 447.000 191.000
Sum eiendeler 384.000 620.000 447.000 556.000 310.000
Sum opptjent egenkapital 816.000 -698.000 -581.000 -536.000 -459.000
Sum egenkapital -376.000 -258.000 -141.000 -496.000 -419.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 121.000 198.000 271.000 338.000 403.000
Leverandørgjeld 347.000 362.000 53.000 49.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 81.000 88.000 92.000 107.000 67.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 211.000 230.000 173.000 558.000 241.000
Sum kortsiktig gjeld 639.000 680.000 317.000 713.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 2.016.000 620.000 447.000 555.000 310.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -267.000 -79.000 73.000 -266.000 -135.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.9 1.2 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.6 0.4 0.1
Soliditet -97.9 -41.6 -31.5 -89.4 -135.2
Resultatgrad -8.3 -1.1 -15.4
Rentedekningsgrad -4.9 -0.8 -2.2 -8.5
Gjeldsgrad -3.4 -4.2 -2.1 -1.7
Total kapitalrentabilitet -26.8 -15.8 -4.5 -9.4 -68.4
Signatur
23.04.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex