Sjokoladehuset, Et Lite Spiseri As
Juridisk navn:  Sjokoladehuset, Et Lite Spiseri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99410006
Heimdalsvegen 2C Heimdalsvegen 2C Fax:
7080 Heimdal 7080 Heimdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 915673465
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 7/6/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
95.71%
Egenkapital  
  
-7.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 701.000 3.052.000 2.946.000 869.000
Resultat: -15.000 -350.000 -203.000 -211.000 -35.000
Egenkapital: -213.000 -198.000 -425.000 -223.000 -12.000
Regnskap for  Sjokoladehuset, Et Lite Spiseri As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 701.000 3.052.000 2.946.000 869.000
Driftskostnader -10.000 -1.016.000 -3.215.000 -3.097.000 -901.000
Driftsresultat -11.000 -315.000 -164.000 -152.000 -32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -35.000 -39.000 -59.000 -3.000
Finans -5.000 -35.000 -39.000 -59.000 -3.000
Resultat før skatt -15.000 -350.000 -203.000 -211.000 -35.000
Skattekostnad 0 133.000 0 -11.000 0
Årsresultat -15.000 228.000 -203.000 -221.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 82.000 112.000 142.000
Sum omløpsmidler 7.000 14.000 147.000 262.000 346.000
Sum eiendeler 7.000 14.000 229.000 374.000 488.000
Sum opptjent egenkapital -232.000 -217.000 -445.000 -242.000 -35.000
Sum egenkapital -213.000 -198.000 -425.000 -223.000 -12.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 220.000 212.000 654.000 597.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000 14.000 228.000 374.000 488.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 696.000 3.052.000 2.886.000 869.000
Andre inntekter 0 5.000 0 60.000 0
Driftsinntekter 0 701.000 3.052.000 2.946.000 869.000
Varekostnad 3.000 -202.000 -985.000 -984.000 -396.000
Lønninger 0 -419.000 -1.289.000 -1.333.000 -273.000
Avskrivning 0 -5.000 -30.000 -30.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -390.000 -911.000 -750.000 -224.000
Driftskostnader -10.000 -1.016.000 -3.215.000 -3.097.000 -901.000
Driftsresultat -11.000 -315.000 -164.000 -152.000 -32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -35.000 -39.000 -59.000 -3.000
Finans -5.000 -35.000 -39.000 -59.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 228.000 -203.000 -221.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 82.000 112.000 142.000
Sum varige driftsmidler 0 0 82.000 112.000 142.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 82.000 112.000 142.000
Varebeholdning 0 0 20.000 31.000 35.000
Kundefordringer 0 0 10.000 2.000 0
Andre fordringer 0 0 0 3.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 14.000 117.000 225.000 305.000
Sum omløpsmidler 7.000 14.000 147.000 262.000 346.000
Sum eiendeler 7.000 14.000 229.000 374.000 488.000
Sum opptjent egenkapital -232.000 -217.000 -445.000 -242.000 -35.000
Sum egenkapital -213.000 -198.000 -425.000 -223.000 -12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 139.000 154.000 248.000 176.000 281.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -3.000 10.000 168.000 169.000 121.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 84.000 48.000 238.000 251.000 98.000
Sum kortsiktig gjeld 220.000 212.000 654.000 597.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000 14.000 228.000 374.000 488.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -213.000 -198.000 -507.000 -335.000 -154.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.2 0.4 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.2 0.4 0.7
Soliditet -3042.9 -1414.3 -185.6 -59.6 -2.5
Resultatgrad -44.9 -5.4 -5.2 -3.7
Rentedekningsgrad -2.2 -4.2 -2.6 -10.7
Gjeldsgrad -1.1 -1.5 -2.7 -41.7
Total kapitalrentabilitet -157.1 -71.6 -40.6 -6.6
Signatur
18.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex