Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjokoladelåven As
Juridisk navn:  Sjokoladelåven As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rondeveien 1516 Rondeveien 1516 Fax:
2477 Sollia 2477 Sollia
Fylke: Kommune:
Innlandet Stor-Elvdal
Org.nr: 918710957
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/3/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sør-Østerdal Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.44%
Resultat  
  
-55%
Egenkapital  
  
-48.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 1.040.000 1.066.000 1.102.000
Resultat: -62.000 -40.000 181.000
Egenkapital: 66.000 128.000 168.000
Regnskap for  Sjokoladelåven As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.040.000 1.066.000 1.102.000
Driftskostnader -1.103.000 -1.106.000 -917.000
Driftsresultat -61.000 -40.000 184.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -3.000
Finans 0 0 -3.000
Resultat før skatt -62.000 -40.000 181.000
Skattekostnad 0 0 -44.000
Årsresultat -62.000 -40.000 138.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.000 84.000 105.000
Sum omløpsmidler 89.000 164.000 293.000
Sum eiendeler 156.000 248.000 398.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 98.000 138.000
Sum egenkapital 66.000 128.000 168.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 89.000 121.000 231.000
Sum gjeld og egenkapital 155.000 249.000 399.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.040.000 1.066.000 1.013.000
Andre inntekter 0 0 89.000
Driftsinntekter 1.040.000 1.066.000 1.102.000
Varekostnad -183.000 -219.000 -345.000
Lønninger -554.000 -515.000 -305.000
Avskrivning -17.000 -21.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -261.000 -337.000 -348.000
Driftskostnader -1.103.000 -1.106.000 -917.000
Driftsresultat -61.000 -40.000 184.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -3.000
Finans 0 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -62.000 -40.000 138.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 67.000 84.000 105.000
Sum varige driftsmidler 67.000 84.000 105.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 67.000 84.000 105.000
Varebeholdning 9.000 142.000 173.000
Kundefordringer 35.000 13.000 11.000
Andre fordringer 0 0 91.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 45.000 9.000 18.000
Sum omløpsmidler 89.000 164.000 293.000
Sum eiendeler 156.000 248.000 398.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 98.000 138.000
Sum egenkapital 66.000 128.000 168.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 34.000 29.000
Betalbar skatt 0 0 44.000
Skyldig offentlige avgifter 32.000 10.000 8.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 77.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 89.000 121.000 231.000
Sum gjeld og egenkapital 155.000 249.000 399.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 43.000 62.000
Likviditetsgrad 1 1 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.2 0.5
Soliditet 42.6 51.4 42.1
Resultatgrad -5.9 -3.8 16.7
Rentedekningsgrad 61.3
Gjeldsgrad 1.3 0.9 1.4
Total kapitalrentabilitet -38.7 -15.7 46.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex