Sjokoladerommet As
Juridisk navn:  Sjokoladerommet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Martabakken 4 Martabakken 4 Fax:
8372 Gravdal 8372 Gravdal
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 920459552
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/26/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vestvågøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.13%
Resultat  
  
-145.75%
Egenkapital  
  
-47.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 1.094.000 828.000
Resultat: -70.000 153.000
Egenkapital: 75.000 144.000
Regnskap for  Sjokoladerommet As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 1.094.000 828.000
Driftskostnader -1.083.000 -618.000
Driftsresultat 10.000 211.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -80.000 -59.000
Finans -80.000 -59.000
Resultat før skatt -70.000 153.000
Skattekostnad 0 -38.000
Årsresultat -69.000 114.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.307.000 1.358.000
Sum omløpsmidler 342.000 321.000
Sum eiendeler 1.649.000 1.679.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 114.000
Sum egenkapital 75.000 144.000
Sum langsiktig gjeld 1.330.000 1.250.000
Sum kortsiktig gjeld 245.000 283.000
Sum gjeld og egenkapital 1.650.000 1.677.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.098.000 791.000
Andre inntekter -4.000 37.000
Driftsinntekter 1.094.000 828.000
Varekostnad -373.000 -214.000
Lønninger -272.000 -71.000
Avskrivning -50.000 -37.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -388.000 -296.000
Driftskostnader -1.083.000 -618.000
Driftsresultat 10.000 211.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -80.000 -59.000
Finans -80.000 -59.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -69.000 114.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 1.292.000 1.338.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 15.000 20.000
Sum varige driftsmidler 1.307.000 1.358.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.307.000 1.358.000
Varebeholdning 98.000 60.000
Kundefordringer 27.000 44.000
Andre fordringer 46.000 44.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 172.000 173.000
Sum omløpsmidler 342.000 321.000
Sum eiendeler 1.649.000 1.679.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 114.000
Sum egenkapital 75.000 144.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.330.000 1.250.000
Leverandørgjeld 36.000 51.000
Betalbar skatt 0 38.000
Skyldig offentlige avgifter 41.000 29.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 168.000 166.000
Sum kortsiktig gjeld 245.000 283.000
Sum gjeld og egenkapital 1.650.000 1.677.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 97.000 38.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1 0.9
Soliditet 4.5 8.6
Resultatgrad 0.9 25.5
Rentedekningsgrad 0.1 3.6
Gjeldsgrad 2 10.6
Total kapitalrentabilitet 0.6 12.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex