Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjokoladesmaking As
Juridisk navn:  Sjokoladesmaking As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91304810
Sandakerveien 101D Sandakerveien 101D Fax:
0483 Oslo 483 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998263743
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/29/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.71%
Resultat  
  
-147.22%
Egenkapital  
  
-24.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 107.000 146.000 95.000 124.000 178.000
Resultat: -17.000 36.000 -17.000 -2.000 19.000
Egenkapital: 43.000 57.000 25.000 42.000 44.000
Regnskap for  Sjokoladesmaking As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 107.000 146.000 95.000 124.000 178.000
Driftskostnader -125.000 -110.000 -112.000 -127.000 -158.000
Driftsresultat -17.000 36.000 -17.000 -2.000 19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -17.000 36.000 -17.000 -2.000 19.000
Skattekostnad 4.000 -4.000 0 0 -5.000
Årsresultat -14.000 32.000 -17.000 -2.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 43.000 64.000 40.000 32.000 50.000
Sum eiendeler 47.000 64.000 40.000 32.000 50.000
Sum opptjent egenkapital 13.000 27.000 -5.000 12.000 14.000
Sum egenkapital 43.000 57.000 25.000 42.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 7.000 15.000 -10.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 46.000 64.000 40.000 32.000 50.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 107.000 146.000 95.000 124.000 178.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 107.000 146.000 95.000 124.000 178.000
Varekostnad -46.000 -48.000 -46.000 -34.000 -37.000
Lønninger -9.000 -3.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -66.000 -68.000 -89.000 -122.000
Driftskostnader -125.000 -110.000 -112.000 -127.000 -158.000
Driftsresultat -17.000 36.000 -17.000 -2.000 19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 32.000 -17.000 -2.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 0 0 0 0
Varebeholdning 21.000 16.000 9.000 7.000 11.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 22.000 48.000 31.000 25.000 40.000
Sum omløpsmidler 43.000 64.000 40.000 32.000 50.000
Sum eiendeler 47.000 64.000 40.000 32.000 50.000
Sum opptjent egenkapital 13.000 27.000 -5.000 12.000 14.000
Sum egenkapital 43.000 57.000 25.000 42.000 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 3.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 4.000 0 0 5.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 1.000 12.000 -12.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 7.000 15.000 -10.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 46.000 64.000 40.000 32.000 50.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 57.000 25.000 42.000 44.000
Likviditetsgrad 1 14. 9.1 2.7 -3.2 8.3
Likviditetsgrad 2 7.3 6.9 2.1 -2.5 6.6
Soliditet 93.5 89.1 62.5 131.3 88.0
Resultatgrad -15.9 24.7 -17.9 -1.6 10.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.6 -0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 56.3 -42.5 -6.3 38.0
Signatur
19.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.04.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex