Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjokoladestudio As
Juridisk navn:  Sjokoladestudio As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40037554
Skeisvollsmarka 3D Skeisvollsmarka 3D Fax:
5518 Haugesund 5518 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 813574942
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/14/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordviks Regnskapskontor
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 21.000 21.000 245.000 476.000 608.000
Resultat: -110.000 -110.000 -118.000 -60.000 46.000
Egenkapital: -199.000 -199.000 -89.000 30.000 79.000
Regnskap for  Sjokoladestudio As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21.000 21.000 245.000 476.000 608.000
Driftskostnader -131.000 -131.000 -364.000 -536.000 -562.000
Driftsresultat -110.000 -110.000 -118.000 -60.000 46.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -110.000 -110.000 -118.000 -60.000 46.000
Skattekostnad 0 0 0 10.000 -12.000
Årsresultat -110.000 -110.000 -118.000 -50.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 92.000 122.000 152.000
Sum omløpsmidler 97.000 97.000 121.000 185.000 228.000
Sum eiendeler 97.000 97.000 213.000 307.000 380.000
Sum opptjent egenkapital -229.000 -229.000 -119.000 0 49.000
Sum egenkapital -199.000 -199.000 -89.000 30.000 79.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 10.000
Sum kortsiktig gjeld 295.000 295.000 303.000 277.000 290.000
Sum gjeld og egenkapital 96.000 96.000 214.000 307.000 379.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.000 21.000 245.000 476.000 608.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 21.000 21.000 245.000 476.000 608.000
Varekostnad -17.000 -17.000 -87.000 -153.000 -159.000
Lønninger 0 0 -75.000 -152.000 -128.000
Avskrivning 0 0 -30.000 -30.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -114.000 -114.000 -172.000 -201.000 -246.000
Driftskostnader -131.000 -131.000 -364.000 -536.000 -562.000
Driftsresultat -110.000 -110.000 -118.000 -60.000 46.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -110.000 -110.000 -118.000 -50.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 92.000 122.000 152.000
Sum varige driftsmidler 0 0 92.000 122.000 152.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 92.000 122.000 152.000
Varebeholdning 0 0 11.000 18.000 28.000
Kundefordringer 0 0 2.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 6.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 97.000 97.000 108.000 160.000 193.000
Sum omløpsmidler 97.000 97.000 121.000 185.000 228.000
Sum eiendeler 97.000 97.000 213.000 307.000 380.000
Sum opptjent egenkapital -229.000 -229.000 -119.000 0 49.000
Sum egenkapital -199.000 -199.000 -89.000 30.000 79.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 10.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 7.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 0 8.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 293.000 293.000 302.000 269.000 269.000
Sum kortsiktig gjeld 295.000 295.000 303.000 277.000 290.000
Sum gjeld og egenkapital 96.000 96.000 214.000 307.000 379.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -198.000 -198.000 -182.000 -92.000 -62.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.4 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.4 0.6 0.7
Soliditet -207.3 -207.3 -41.6 9.8 20.8
Resultatgrad -523.8 -523.8 -48.2 -12.6 7.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.5 -1.5 -3.4 9.2 3.8
Total kapitalrentabilitet -114.6 -114.6 -55.1 -19.5 12.1
Signatur
15.05.2014
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.05.2014
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex