Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skåland Rør & Industrimontasje AS
Juridisk navn:  Skåland Rør & Industrimontasje AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40002850
Drageland 1 Drageland Fax: 51432940
4380 Hauge I Dalane 4362 Vigrestad
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 987571667
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 12/1/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.41%
Resultat  
  
1.06%
Egenkapital  
  
7.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 86.216.000 73.432.000 50.652.000 54.484.000 48.390.000
Resultat: 13.846.000 13.701.000 10.142.000 11.335.000 9.336.000
Egenkapital: 11.609.000 10.800.000 9.738.000 10.411.000 2.219.000
Regnskap for  Skåland Rør & Industrimontasje AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 86.216.000 73.432.000 50.652.000 54.484.000 48.390.000
Driftskostnader -72.580.000 -59.588.000 -40.496.000 -43.500.000 -39.133.000
Driftsresultat 13.637.000 13.844.000 10.155.000 10.983.000 9.256.000
Finansinntekter 293.000 43.000 77.000 559.000 230.000
Finanskostnader -83.000 -186.000 -90.000 -206.000 -150.000
Finans 210.000 -143.000 -13.000 353.000 80.000
Resultat før skatt 13.846.000 13.701.000 10.142.000 11.335.000 9.336.000
Skattekostnad -3.037.000 -3.339.000 -2.615.000 -3.143.000 -2.582.000
Årsresultat 10.809.000 10.362.000 7.527.000 8.192.000 6.755.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.198.000 1.312.000 1.334.000 1.666.000 1.917.000
Sum omløpsmidler 24.788.000 22.455.000 19.885.000 18.832.000 14.874.000
Sum eiendeler 31.986.000 23.767.000 21.219.000 20.498.000 16.791.000
Sum opptjent egenkapital 11.209.000 10.400.000 9.338.000 10.011.000 1.819.000
Sum egenkapital 11.609.000 10.800.000 9.738.000 10.411.000 2.219.000
Sum langsiktig gjeld 2.288.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.089.000 12.967.000 11.480.000 10.087.000 14.572.000
Sum gjeld og egenkapital 31.986.000 23.767.000 21.218.000 20.498.000 16.791.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 86.199.000 73.401.000 50.604.000 54.371.000 48.363.000
Andre inntekter 17.000 31.000 48.000 113.000 27.000
Driftsinntekter 86.216.000 73.432.000 50.652.000 54.484.000 48.390.000
Varekostnad -48.734.000 -37.665.000 -20.928.000 -24.231.000 -25.013.000
Lønninger -11.631.000 -13.899.000 -12.802.000 -11.697.000 -8.378.000
Avskrivning -3.960.000 -357.000 -423.000 -559.000 -494.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.255.000 -7.667.000 -6.343.000 -7.013.000 -5.248.000
Driftskostnader -72.580.000 -59.588.000 -40.496.000 -43.500.000 -39.133.000
Driftsresultat 13.637.000 13.844.000 10.155.000 10.983.000 9.256.000
Finansinntekter 293.000 43.000 77.000 559.000 230.000
Finanskostnader -83.000 -186.000 -90.000 -206.000 -150.000
Finans 210.000 -143.000 -13.000 353.000 80.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -8.200.000 0 -6.700.000
Årsresultat 10.809.000 10.362.000 7.527.000 8.192.000 6.755.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.611.000 248.000 390.000 449.000 514.000
Fast eiendom 306.000 376.000 145.000 193.000 240.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 800.000 591.000 655.000 759.000 1.100.000
Sum varige driftsmidler 1.105.000 966.000 801.000 951.000 1.340.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.482.000 98.000 143.000 266.000 63.000
Sum anleggsmidler 7.198.000 1.312.000 1.334.000 1.666.000 1.917.000
Varebeholdning 2.702.000 2.877.000 2.400.000 2.396.000 1.965.000
Kundefordringer 15.930.000 13.253.000 9.010.000 11.985.000 5.055.000
Andre fordringer 1.963.000 383.000 173.000 355.000 215.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.835.000 1.958.000 8.228.000 4.095.000 7.438.000
Sum omløpsmidler 24.788.000 22.455.000 19.885.000 18.832.000 14.874.000
Sum eiendeler 31.986.000 23.767.000 21.219.000 20.498.000 16.791.000
Sum opptjent egenkapital 11.209.000 10.400.000 9.338.000 10.011.000 1.819.000
Sum egenkapital 11.609.000 10.800.000 9.738.000 10.411.000 2.219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 898.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.989.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.288.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.587.000 4.688.000 2.779.000 3.804.000 2.055.000
Betalbar skatt 1.891.000 3.197.000 2.556.000 3.079.000 3.605.000
Skyldig offentlige avgifter 2.833.000 3.451.000 1.998.000 1.816.000 844.000
Utbytte 0 0 -8.200.000 0 -6.700.000
Annen kortsiktig gjeld 3.789.000 1.632.000 4.147.000 1.389.000 1.367.000
Sum kortsiktig gjeld 18.089.000 12.967.000 11.480.000 10.087.000 14.572.000
Sum gjeld og egenkapital 31.986.000 23.767.000 21.218.000 20.498.000 16.791.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.699.000 9.488.000 8.405.000 8.745.000 302.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.7 1.7 1.9 1.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.5 1.7 0.9
Soliditet 36.3 45.4 45.9 50.8 13.2
Resultatgrad 15.8 18.9 2 20.2 19.1
Rentedekningsgrad 164.3 74.4 112.8 56.0 63.2
Gjeldsgrad 1.8 1.2 1.2 1.0 6.6
Total kapitalrentabilitet 43.6 58.4 48.2 56.3 56.5
Signatur
26.09.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP
Prokurister
26.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex