Skånland Vekst AS
Juridisk navn:  Skånland Vekst AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77089920
Postboks 166 Evenskjer Fax: 77089929
9439 Evenskjer 9440 Evenskjer
Fylke: Kommune:
Troms Skånland
Org.nr: 929794729
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 1/12/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Regnskapsfører: Økoråd Evenskjer As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.67%
Resultat  
  
112.45%
Egenkapital  
  
2.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 8.184.000 7.672.000 7.274.000 7.081.000 7.328.000
Resultat: 63.000 -506.000 -1.252.000 -180.000 509.000
Egenkapital: 2.216.000 2.153.000 2.659.000 299.000 704.000
Regnskap for  Skånland Vekst AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 8.184.000 7.672.000 7.274.000 7.081.000 7.328.000
Driftskostnader -7.955.000 -7.992.000 -7.869.000 -7.026.000 -6.648.000
Driftsresultat 228.000 -320.000 -596.000 56.000 680.000
Finansinntekter 27.000 14.000 15.000 2.000 2.000
Finanskostnader -191.000 -200.000 -670.000 -238.000 -173.000
Finans -164.000 -186.000 -655.000 -236.000 -171.000
Resultat før skatt 63.000 -506.000 -1.252.000 -180.000 509.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 63.000 -506.000 -1.252.000 -180.000 509.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.070.000 8.211.000 8.069.000 5.039.000 5.067.000
Sum omløpsmidler 3.428.000 3.645.000 5.302.000 783.000 1.487.000
Sum eiendeler 11.498.000 11.856.000 13.371.000 5.822.000 6.554.000
Sum opptjent egenkapital -443.000 -506.000 0 199.000 604.000
Sum egenkapital 2.216.000 2.153.000 2.659.000 299.000 704.000
Sum langsiktig gjeld 8.100.000 8.550.000 9.000.000 4.114.000 4.432.000
Sum kortsiktig gjeld 1.183.000 1.154.000 1.712.000 1.408.000 1.419.000
Sum gjeld og egenkapital 11.499.000 11.857.000 13.371.000 5.821.000 6.555.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.714.000 1.637.000 1.775.000 2.102.000 1.669.000
Andre inntekter 6.470.000 6.035.000 5.499.000 4.660.000 5.660.000
Driftsinntekter 8.184.000 7.672.000 7.274.000 7.081.000 7.328.000
Varekostnad -371.000 -334.000 -291.000 -475.000 -372.000
Lønninger -5.656.000 -5.653.000 -5.103.000 -4.294.000 -4.107.000
Avskrivning -414.000 -428.000 -409.000 -376.000 -279.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.501.000 -1.589.000 -2.075.000 -1.957.000 -1.864.000
Driftskostnader -7.955.000 -7.992.000 -7.869.000 -7.026.000 -6.648.000
Driftsresultat 228.000 -320.000 -596.000 56.000 680.000
Finansinntekter 27.000 14.000 15.000 2.000 2.000
Finanskostnader -191.000 -200.000 -670.000 -238.000 -173.000
Finans -164.000 -186.000 -655.000 -236.000 -171.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 63.000 -506.000 -1.252.000 -180.000 509.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.302.000 7.507.000 6.518.000 2.916.000 2.996.000
Maskiner anlegg 0 0 922.000 993.000 1.064.000
Driftsløsøre 701.000 637.000 562.000 568.000 745.000
Sum varige driftsmidler 8.003.000 8.144.000 8.002.000 4.476.000 4.805.000
Sum finansielle anleggsmidler 67.000 67.000 67.000 562.000 262.000
Sum anleggsmidler 8.070.000 8.211.000 8.069.000 5.039.000 5.067.000
Varebeholdning 206.000 338.000 263.000 229.000 152.000
Kundefordringer 211.000 302.000 191.000 125.000 194.000
Andre fordringer 850.000 675.000 734.000 186.000 941.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.162.000 2.331.000 4.114.000 243.000 200.000
Sum omløpsmidler 3.428.000 3.645.000 5.302.000 783.000 1.487.000
Sum eiendeler 11.498.000 11.856.000 13.371.000 5.822.000 6.554.000
Sum opptjent egenkapital -443.000 -506.000 0 199.000 604.000
Sum egenkapital 2.216.000 2.153.000 2.659.000 299.000 704.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.100.000 8.550.000 9.000.000 4.114.000 4.432.000
Leverandørgjeld 172.000 154.000 43.000 395.000 666.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 325.000 290.000 242.000 221.000 209.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 686.000 710.000 1.427.000 792.000 544.000
Sum kortsiktig gjeld 1.183.000 1.154.000 1.712.000 1.408.000 1.419.000
Sum gjeld og egenkapital 11.499.000 11.857.000 13.371.000 5.821.000 6.555.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.245.000 2.491.000 3.590.000 -625.000 68.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.2 3.1 0.6 1.0
Likviditetsgrad 2 2.8 2.9 3.0 0.4 1.0
Soliditet 19.3 18.2 19.9 5.1 10.7
Resultatgrad 2.8 -4.2 -8.2 0.8 9.3
Rentedekningsgrad 1.3 -1.5 -0.9 0.2 3.9
Gjeldsgrad 4.2 4.5 4.0 18.5 8.3
Total kapitalrentabilitet 2.2 -2.6 -4.3 1.0 10.4
Signatur
02.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex