Skånland Vekst AS
Juridisk navn:  Skånland Vekst AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77089920
Postboks 166 Evenskjer Fax: 77089929
9439 Evenskjer 9440 Evenskjer
Fylke: Kommune:
Troms Skånland
Org.nr: 929794729
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/12/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Regnskapsfører: Økopartner Evenskjer As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.73%
Resultat  
  
-595.56%
Egenkapital  
  
789.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 7.274.000 7.081.000 7.328.000 5.985.000 5.234.000
Resultat: -1.252.000 -180.000 509.000 -127.000 -193.000
Egenkapital: 2.659.000 299.000 704.000 195.000 321.000
Regnskap for  Skånland Vekst AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 7.274.000 7.081.000 7.328.000 5.985.000 5.234.000
Driftskostnader -7.869.000 -7.026.000 -6.648.000 -6.009.000 -5.329.000
Driftsresultat -596.000 56.000 680.000 -24.000 -95.000
Finansinntekter 15.000 2.000 2.000 3.000 18.000
Finanskostnader -670.000 -238.000 -173.000 -106.000 -116.000
Finans -655.000 -236.000 -171.000 -103.000 -98.000
Resultat før skatt -1.252.000 -180.000 509.000 -127.000 -193.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.252.000 -180.000 509.000 -127.000 -193.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.069.000 5.039.000 5.067.000 2.284.000 1.778.000
Sum omløpsmidler 5.302.000 783.000 1.487.000 1.278.000 1.115.000
Sum eiendeler 13.371.000 5.822.000 6.554.000 3.562.000 2.893.000
Sum opptjent egenkapital 0 199.000 604.000 95.000 221.000
Sum egenkapital 2.659.000 299.000 704.000 195.000 321.000
Sum langsiktig gjeld 9.000.000 4.114.000 4.432.000 2.187.000 1.579.000
Sum kortsiktig gjeld 1.712.000 1.408.000 1.419.000 1.180.000 992.000
Sum gjeld og egenkapital 13.371.000 5.821.000 6.555.000 3.562.000 2.892.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.775.000 2.102.000 1.669.000 1.555.000 1.454.000
Andre inntekter 5.499.000 4.660.000 5.660.000 4.430.000 3.781.000
Driftsinntekter 7.274.000 7.081.000 7.328.000 5.985.000 5.234.000
Varekostnad -291.000 -475.000 -372.000 -319.000 -286.000
Lønninger -5.103.000 -4.294.000 -4.107.000 -3.660.000 -3.321.000
Avskrivning -409.000 -376.000 -279.000 -281.000 -181.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.075.000 -1.957.000 -1.864.000 -1.704.000 -1.551.000
Driftskostnader -7.869.000 -7.026.000 -6.648.000 -6.009.000 -5.329.000
Driftsresultat -596.000 56.000 680.000 -24.000 -95.000
Finansinntekter 15.000 2.000 2.000 3.000 18.000
Finanskostnader -670.000 -238.000 -173.000 -106.000 -116.000
Finans -655.000 -236.000 -171.000 -103.000 -98.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.252.000 -180.000 509.000 -127.000 -193.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.518.000 2.916.000 2.996.000 1.169.000 1.222.000
Maskiner anlegg 922.000 993.000 1.064.000 0 0
Driftsløsøre 562.000 568.000 745.000 890.000 555.000
Sum varige driftsmidler 8.002.000 4.476.000 4.805.000 2.059.000 1.778.000
Sum finansielle anleggsmidler 67.000 562.000 262.000 225.000 0
Sum anleggsmidler 8.069.000 5.039.000 5.067.000 2.284.000 1.778.000
Varebeholdning 263.000 229.000 152.000 179.000 224.000
Kundefordringer 191.000 125.000 194.000 207.000 281.000
Andre fordringer 734.000 186.000 941.000 522.000 248.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.114.000 243.000 200.000 370.000 362.000
Sum omløpsmidler 5.302.000 783.000 1.487.000 1.278.000 1.115.000
Sum eiendeler 13.371.000 5.822.000 6.554.000 3.562.000 2.893.000
Sum opptjent egenkapital 0 199.000 604.000 95.000 221.000
Sum egenkapital 2.659.000 299.000 704.000 195.000 321.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.000.000 4.114.000 4.432.000 2.187.000 1.579.000
Leverandørgjeld 43.000 395.000 666.000 416.000 316.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 242.000 221.000 209.000 239.000 186.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.427.000 792.000 544.000 526.000 490.000
Sum kortsiktig gjeld 1.712.000 1.408.000 1.419.000 1.180.000 992.000
Sum gjeld og egenkapital 13.371.000 5.821.000 6.555.000 3.562.000 2.892.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.590.000 -625.000 68.000 98.000 123.000
Likviditetsgrad 1 3.1 0.6 1.0 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 3.0 0.4 1.0 1.0 0.9
Soliditet 19.9 5.1 10.7 5.5 11.1
Resultatgrad -8.2 0.8 9.3 -0.4 -1.8
Rentedekningsgrad -0.9 0.2 3.9 -0.2 -0.7
Gjeldsgrad 4.0 18.5 8.3 17.3 8.0
Total kapitalrentabilitet -4.3 1.0 10.4 -0.6 -2.7
Signatur
02.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex