Skånland Vekst AS
Juridisk navn:  Skånland Vekst AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77089920
Postboks 166 Evenskjer Fax: 77089929
9439 Evenskjer 9440 Evenskjer
Fylke: Kommune:
Troms Skånland
Org.nr: 929794729
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 12.01.1981
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Regnskapsfører: Økoråd Evenskjer As
Utvikling:
Omsetning  
  
6,09%
Resultat  
  
-82,33%
Egenkapital  
  
4,56%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 9.681.000 9.125.000 8.184.000 7.672.000 7.274.000
Resultat: 135.000 764.000 63.000 -506.000 -1.252.000
Egenkapital: 3.116.000 2.980.000 2.216.000 2.153.000 2.659.000
Regnskap for  Skånland Vekst AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 9.681.000 9.125.000 8.184.000 7.672.000 7.274.000
Driftskostnader -9.366.000 -8.227.000 -7.955.000 -7.992.000 -7.869.000
Driftsresultat 315.000 898.000 228.000 -320.000 -596.000
Finansinntekter 7.000 17.000 27.000 14.000 15.000
Finanskostnader -187.000 -151.000 -191.000 -200.000 -670.000
Finans -180.000 -134.000 -164.000 -186.000 -655.000
Resultat før skatt 135.000 764.000 63.000 -506.000 -1.252.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 135.000 764.000 63.000 -506.000 -1.252.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.942.000 7.958.000 8.070.000 8.211.000 8.069.000
Sum omløpsmidler 3.751.000 4.118.000 3.428.000 3.645.000 5.302.000
Sum eiendeler 11.693.000 12.076.000 11.498.000 11.856.000 13.371.000
Sum opptjent egenkapital 457.000 2.559.000 -443.000 -506.000 0
Sum egenkapital 3.116.000 2.980.000 2.216.000 2.153.000 2.659.000
Sum langsiktig gjeld 7.200.000 7.650.000 8.100.000 8.550.000 9.000.000
Sum kortsiktig gjeld 1.378.000 1.446.000 1.183.000 1.154.000 1.712.000
Sum gjeld og egenkapital 11.694.000 12.076.000 11.499.000 11.857.000 13.371.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.693.000 2.128.000 1.714.000 1.637.000 1.775.000
Andre inntekter 6.988.000 6.997.000 6.470.000 6.035.000 5.499.000
Driftsinntekter 9.681.000 9.125.000 8.184.000 7.672.000 7.274.000
Varekostnad -828.000 -518.000 -371.000 -334.000 -291.000
Lønninger -6.532.000 -5.716.000 -5.656.000 -5.653.000 -5.103.000
Avskrivning -557.000 -477.000 -414.000 -428.000 -409.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.712.000 -1.523.000 -1.501.000 -1.589.000 -2.075.000
Driftskostnader -9.366.000 -8.227.000 -7.955.000 -7.992.000 -7.869.000
Driftsresultat 315.000 898.000 228.000 -320.000 -596.000
Finansinntekter 7.000 17.000 27.000 14.000 15.000
Finanskostnader -187.000 -151.000 -191.000 -200.000 -670.000
Finans -180.000 -134.000 -164.000 -186.000 -655.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 135.000 764.000 63.000 -506.000 -1.252.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.983.000 7.165.000 7.302.000 7.507.000 6.518.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 922.000
Driftsløsøre 941.000 718.000 701.000 637.000 562.000
Sum varige driftsmidler 7.924.000 7.883.000 8.003.000 8.144.000 8.002.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 75.000 67.000 67.000 67.000
Sum anleggsmidler 7.942.000 7.958.000 8.070.000 8.211.000 8.069.000
Varebeholdning 585.000 396.000 206.000 338.000 263.000
Kundefordringer 81.000 68.000 211.000 302.000 191.000
Andre fordringer 806.000 894.000 850.000 675.000 734.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.279.000 2.761.000 2.162.000 2.331.000 4.114.000
Sum omløpsmidler 3.751.000 4.118.000 3.428.000 3.645.000 5.302.000
Sum eiendeler 11.693.000 12.076.000 11.498.000 11.856.000 13.371.000
Sum opptjent egenkapital 457.000 2.559.000 -443.000 -506.000 0
Sum egenkapital 3.116.000 2.980.000 2.216.000 2.153.000 2.659.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.200.000 7.650.000 8.100.000 8.550.000 9.000.000
Leverandørgjeld 204.000 265.000 172.000 154.000 43.000
Betalbar skatt 0 334.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 401.000 0 325.000 290.000 242.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 773.000 847.000 686.000 710.000 1.427.000
Sum kortsiktig gjeld 1.378.000 1.446.000 1.183.000 1.154.000 1.712.000
Sum gjeld og egenkapital 11.694.000 12.076.000 11.499.000 11.857.000 13.371.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.373.000 2.672.000 2.245.000 2.491.000 3.590.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.8 2.9 3.2 3.1
Likviditetsgrad 2 2.3 2.6 2.8 2.9 3.0
Soliditet 26.6 24.7 19.3 18.2 19.9
Resultatgrad 3.3 9.8 2.8 -4.2 -8.2
Rentedekningsgrad 1.7 6.1 1.3 -1.5 -0.9
Gjeldsgrad 2.8 3.1 4.2 4.5 4.0
Total kapitalrentabilitet 2.8 7.6 2.2 -2.6 -4.3
Signatur
02.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex