Sk Dekk As
Juridisk navn:  Sk Dekk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gårdsveien 34 Gårdsveien 34 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 916569459
Aksjekapital: 40.000 NOK
Etableringsdato: 1/4/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.03%
Resultat  
  
45.45%
Egenkapital  
  
26.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 383.000 387.000 387.000
Resultat: 16.000 11.000 -1.000
Egenkapital: 62.000 49.000 39.000
Regnskap for  Sk Dekk As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 383.000 387.000 387.000
Driftskostnader -366.000 -376.000 -388.000
Driftsresultat 16.000 11.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Resultat før skatt 16.000 11.000 -1.000
Skattekostnad -3.000 -1.000 0
Årsresultat 13.000 10.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 27.000 0
Sum omløpsmidler 95.000 74.000 50.000
Sum eiendeler 117.000 101.000 50.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 9.000 -1.000
Sum egenkapital 62.000 49.000 39.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 55.000 52.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 117.000 101.000 50.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 383.000 387.000 387.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 383.000 387.000 387.000
Varekostnad -282.000 -308.000 -328.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -5.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -63.000 -60.000
Driftskostnader -366.000 -376.000 -388.000
Driftsresultat 16.000 11.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 13.000 10.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 27.000 0
Sum varige driftsmidler 22.000 27.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 27.000 0
Varebeholdning 33.000 35.000 17.000
Kundefordringer 0 0 10.000
Andre fordringer 4.000 3.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 57.000 36.000 18.000
Sum omløpsmidler 95.000 74.000 50.000
Sum eiendeler 117.000 101.000 50.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 9.000 -1.000
Sum egenkapital 62.000 49.000 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 4.000 7.000
Betalbar skatt 3.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 47.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 52.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 117.000 101.000 50.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 22.000 39.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 4
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 3
Soliditet 5 48.5 7
Resultatgrad 4.2 2.8 0
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 0.9 1.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 13.7 10.9 0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
JENSEN TOMMY
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex