Skage Maskiner AS
Juridisk navn:  Skage Maskiner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55226060
Skranevegen 4 Skranevegen 4 Fax: 55990763
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 926379046
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/10/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Fakta Revisjon AS
Regnskapsfører: Paradis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.44%
Resultat  
  
-33.4%
Egenkapital  
  
9.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.514.000 15.852.000 14.949.000 13.327.000 11.515.000
Resultat: 660.000 991.000 787.000 347.000 446.000
Egenkapital: 5.625.000 5.116.000 4.363.000 3.772.000 3.518.000
Regnskap for  Skage Maskiner AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.514.000 15.852.000 14.949.000 13.327.000 11.515.000
Driftskostnader -13.865.000 -14.873.000 -14.171.000 -12.993.000 -11.089.000
Driftsresultat 648.000 978.000 779.000 335.000 427.000
Finansinntekter 14.000 15.000 10.000 15.000 21.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 -3.000 -2.000
Finans 12.000 13.000 7.000 12.000 19.000
Resultat før skatt 660.000 991.000 787.000 347.000 446.000
Skattekostnad -151.000 -237.000 -196.000 -93.000 -121.000
Årsresultat 509.000 754.000 590.000 254.000 325.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 524.000 605.000 336.000 374.000 422.000
Sum omløpsmidler 6.746.000 6.044.000 5.565.000 4.804.000 4.281.000
Sum eiendeler 7.270.000 6.649.000 5.901.000 5.178.000 4.703.000
Sum opptjent egenkapital 5.525.000 5.016.000 4.263.000 3.672.000 3.418.000
Sum egenkapital 5.625.000 5.116.000 4.363.000 3.772.000 3.518.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 18.000 5.000 9.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 1.632.000 1.516.000 1.533.000 1.396.000 1.168.000
Sum gjeld og egenkapital 7.269.000 6.650.000 5.901.000 5.177.000 4.702.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.514.000 15.852.000 14.949.000 13.327.000 11.515.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.514.000 15.852.000 14.949.000 13.327.000 11.515.000
Varekostnad -9.343.000 -10.361.000 -9.730.000 -8.939.000 -7.454.000
Lønninger -3.622.000 -3.634.000 -3.623.000 -3.184.000 -2.802.000
Avskrivning -81.000 -41.000 -38.000 -48.000 -84.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -819.000 -837.000 -780.000 -822.000 -749.000
Driftskostnader -13.865.000 -14.873.000 -14.171.000 -12.993.000 -11.089.000
Driftsresultat 648.000 978.000 779.000 335.000 427.000
Finansinntekter 14.000 15.000 10.000 15.000 21.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 -3.000 -2.000
Finans 12.000 13.000 7.000 12.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 509.000 754.000 590.000 254.000 325.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 262.000 299.000 336.000 373.000 410.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 262.000 306.000 0 1.000 12.000
Sum varige driftsmidler 524.000 605.000 336.000 374.000 422.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 524.000 605.000 336.000 374.000 422.000
Varebeholdning 2.342.000 2.274.000 1.907.000 1.853.000 1.816.000
Kundefordringer 655.000 807.000 1.048.000 591.000 793.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.749.000 2.963.000 2.610.000 2.360.000 1.671.000
Sum omløpsmidler 6.746.000 6.044.000 5.565.000 4.804.000 4.281.000
Sum eiendeler 7.270.000 6.649.000 5.901.000 5.178.000 4.703.000
Sum opptjent egenkapital 5.525.000 5.016.000 4.263.000 3.672.000 3.418.000
Sum egenkapital 5.625.000 5.116.000 4.363.000 3.772.000 3.518.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 18.000 5.000 9.000 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 18.000 5.000 9.000 16.000
Leverandørgjeld 270.000 63.000 2.000 272.000 249.000
Betalbar skatt 157.000 225.000 201.000 100.000 134.000
Skyldig offentlige avgifter 867.000 847.000 950.000 702.000 492.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 339.000 382.000 380.000 323.000 293.000
Sum kortsiktig gjeld 1.632.000 1.516.000 1.533.000 1.396.000 1.168.000
Sum gjeld og egenkapital 7.269.000 6.650.000 5.901.000 5.177.000 4.702.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.114.000 4.528.000 4.032.000 3.408.000 3.113.000
Likviditetsgrad 1 4.1 4 3.6 3.4 3.7
Likviditetsgrad 2 2.7 2.5 2.4 2.2 2.2
Soliditet 77.4 76.9 73.9 72.9 74.8
Resultatgrad 4.5 6.2 5.2 2.5 3.7
Rentedekningsgrad 3 4 259.7 116.7 224.0
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 9.1 14.9 13.4 6.8 9.5
Signatur
07.06.2006
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex