Skagen Bemanning Og Legetjenester As
Juridisk navn:  Skagen Bemanning Og Legetjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91582635
Dolvikhaugene 152 Dolvikhaugene 152 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 992581271
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/10/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.41%
Resultat  
  
-39.83%
Egenkapital  
  
114.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.248.000 2.093.000 1.914.000 1.144.000 94.000
Resultat: 509.000 846.000 -309.000 417.000 -8.000
Egenkapital: 687.000 320.000 -117.000 195.000 -165.000
Regnskap for  Skagen Bemanning Og Legetjenester As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.248.000 2.093.000 1.914.000 1.144.000 94.000
Driftskostnader -1.760.000 -1.248.000 -2.235.000 -727.000 -104.000
Driftsresultat 487.000 845.000 -322.000 417.000 -9.000
Finansinntekter 23.000 0 15.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 0
Finans 23.000 0 13.000 0 1.000
Resultat før skatt 509.000 846.000 -309.000 417.000 -8.000
Skattekostnad -113.000 -126.000 -3.000 -57.000 0
Årsresultat 396.000 720.000 -312.000 360.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 327.000 733.000 75.000 93.000 10.000
Sum omløpsmidler 810.000 289.000 111.000 316.000 44.000
Sum eiendeler 1.137.000 1.022.000 186.000 409.000 54.000
Sum opptjent egenkapital 587.000 220.000 -217.000 95.000 -265.000
Sum egenkapital 687.000 320.000 -117.000 195.000 -165.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 10.000 0 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 443.000 692.000 303.000 211.000 218.000
Sum gjeld og egenkapital 1.137.000 1.022.000 186.000 409.000 53.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.248.000 2.093.000 1.914.000 1.144.000 94.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.248.000 2.093.000 1.914.000 1.144.000 94.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -836.000 -782.000 -1.127.000 -226.000 -1.000
Avskrivning -80.000 -35.000 -18.000 -10.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -844.000 -431.000 -1.090.000 -491.000 -103.000
Driftskostnader -1.760.000 -1.248.000 -2.235.000 -727.000 -104.000
Driftsresultat 487.000 845.000 -322.000 417.000 -9.000
Finansinntekter 23.000 0 15.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 0
Finans 23.000 0 13.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 396.000 720.000 -312.000 360.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 289.000 342.000 27.000 45.000 0
Sum varige driftsmidler 289.000 342.000 27.000 45.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 38.000 391.000 48.000 48.000 10.000
Sum anleggsmidler 327.000 733.000 75.000 93.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 47.000 22.000 40.000 58.000 29.000
Andre fordringer 70.000 17.000 45.000 175.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 692.000 250.000 26.000 83.000 15.000
Sum omløpsmidler 810.000 289.000 111.000 316.000 44.000
Sum eiendeler 1.137.000 1.022.000 186.000 409.000 54.000
Sum opptjent egenkapital 587.000 220.000 -217.000 95.000 -265.000
Sum egenkapital 687.000 320.000 -117.000 195.000 -165.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 10.000 0 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 10.000 0 3.000 0
Leverandørgjeld 1.000 4.000 0 6.000 0
Betalbar skatt 107.000 27.000 6.000 54.000 0
Skyldig offentlige avgifter 172.000 131.000 106.000 55.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 162.000 530.000 191.000 95.000 207.000
Sum kortsiktig gjeld 443.000 692.000 303.000 211.000 218.000
Sum gjeld og egenkapital 1.137.000 1.022.000 186.000 409.000 53.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 367.000 -403.000 -192.000 105.000 -174.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0.4 0.4 1.5 0.2
Likviditetsgrad 2 1.8 0.4 0.4 1.5 0.3
Soliditet 60.4 31.3 -62.9 47.7 -311.3
Resultatgrad 21.7 40.4 -16.8 36.5 -9.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 2.2 -2.6 1.1 -1.3
Total kapitalrentabilitet 44.9 82.7 -165.1 102.0 -15.1
Signatur
28.04.2008
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.04.2008
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex