Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skagerak Ørret AS
Juridisk navn:  Skagerak Ørret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35990269
C/O Tom Einar Andersen Kilsveien 33 C/O Tom Einar Andersen Kilsveien 33 Fax:
3766 Sannidal 3766 Sannidal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 931959417
Aksjekapital: 350.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1982 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Løkkebakken Regnskap Og Rådgivning A
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
68.93%
Egenkapital  
  
-9.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Resultat: -32.000 -103.000 -36.000 -27.000 1.000
Egenkapital: -389.000 -356.000 -254.000 -218.000 -191.000
Regnskap for  Skagerak Ørret AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Driftskostnader -43.000 -113.000 -46.000 -37.000 -39.000
Driftsresultat -32.000 -103.000 -36.000 -27.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -32.000 -103.000 -36.000 -27.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 -103.000 -36.000 -27.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 316.000 334.000 353.000 371.000 207.000
Sum omløpsmidler 16.000 8.000 28.000 34.000 47.000
Sum eiendeler 332.000 342.000 381.000 405.000 254.000
Sum opptjent egenkapital -739.000 -706.000 -604.000 -568.000 -541.000
Sum egenkapital -389.000 -356.000 -254.000 -218.000 -191.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 721.000 699.000 635.000 623.000 444.000
Sum gjeld og egenkapital 332.000 343.000 381.000 405.000 253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 10.000 10.000
Andre inntekter 10.000 10.000 10.000 0 30.000
Driftsinntekter 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -18.000 -18.000 -18.000 -11.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -95.000 -28.000 -26.000 -30.000
Driftskostnader -43.000 -113.000 -46.000 -37.000 -39.000
Driftsresultat -32.000 -103.000 -36.000 -27.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 -103.000 -36.000 -27.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 316.000 334.000 353.000 371.000 207.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 316.000 334.000 353.000 371.000 207.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 316.000 334.000 353.000 371.000 207.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 8.000 28.000 34.000 47.000
Sum omløpsmidler 16.000 8.000 28.000 34.000 47.000
Sum eiendeler 332.000 342.000 381.000 405.000 254.000
Sum opptjent egenkapital -739.000 -706.000 -604.000 -568.000 -541.000
Sum egenkapital -389.000 -356.000 -254.000 -218.000 -191.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 721.000 699.000 635.000 623.000 444.000
Sum kortsiktig gjeld 721.000 699.000 635.000 623.000 444.000
Sum gjeld og egenkapital 332.000 343.000 381.000 405.000 253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -705.000 -691.000 -607.000 -589.000 -397.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.2
Soliditet -117.2 -103.8 -66.7 -53.8 -75.5
Resultatgrad - -270.0 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.9 -2.5 -2.9 -2.3
Total kapitalrentabilitet -9.6 -9.4 -6.7 0.0
Signatur
14.05.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex