Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skaidicenteret Britt Og Svein Arne Hansen
Juridisk navn:  Skaidicenteret Britt Og Svein Arne Hansen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78416201
Skaidi Skaidi Fax: 78416282
9620 Kvalsund 9620 Kvalsund
Fylke: Kommune:
Finnmark Kvalsund
Org.nr: 941140785
Aksjekapital: 1.607 NOK
Etableringsdato: 9/9/1986 1
Foretakstype: ANS
Revisor: Be O
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 21.179.000
Resultat: 1.125.000
Egenkapital: 1.607.000
Regnskap for  Skaidicenteret Britt Og Svein Arne Hansen
Resultat 2002
Driftsinntekter 21.179.000
Driftskostnader -20.002.000
Driftsresultat 1.177.000
Finansinntekter 8.000
Finanskostnader -60.000
Finans -52.000
Resultat før skatt 1.125.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 705.000
Sum omløpsmidler 2.629.000
Sum eiendeler 3.334.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 1.607.000
Sum langsiktig gjeld 1.264.000
Sum kortsiktig gjeld 462.000
Sum gjeld og egenkapital 3.333.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 21.179.000
Varekostnad -16.861.000
Lønninger -1.581.000
Avskrivning -169.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.365.000
Driftskostnader -20.002.000
Driftsresultat 1.177.000
Finansinntekter 8.000
Finanskostnader -60.000
Finans -52.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 705.000
Varebeholdning 2.216.000
Kundefordringer 219.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 51.000
Sum omløpsmidler 2.629.000
Sum eiendeler 3.334.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 1.607.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 124.000
Sum langsiktig gjeld 1.264.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 136.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 203.000
Sum kortsiktig gjeld 462.000
Sum gjeld og egenkapital 3.333.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.167.000
Likviditetsgrad 1 5.7
Likviditetsgrad 2 0.9
Soliditet 48.2
Resultatgrad 5.6
Rentedekningsgrad 19.8
Gjeldsgrad 1.1
Total kapitalrentabilitet 35.6
Signatur
07.06.2006
HVER FOR SEG UNNTATT VED OPPRETTELSE AV PANTEGJELD HVOR
BEGGES SIGNATUR KREVES.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex