Skala Fabrikk As
Juridisk navn:  Skala Fabrikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73876000
Postboks 285 Heimdal Terminalen 6 Fax: 73876040
7474 Trondheim 7080 Heimdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 950803169
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 69
Etableringsdato: 11/15/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.08%
Resultat  
  
133.46%
Egenkapital  
  
8.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 96.913.000 84.951.000 86.389.000 88.816.000 83.936.000
Resultat: 1.912.000 819.000 1.086.000 4.758.000 524.000
Egenkapital: 18.781.000 17.286.000 16.859.000 17.510.000 14.996.000
Regnskap for  Skala Fabrikk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 96.913.000 84.951.000 86.389.000 88.816.000 83.936.000
Driftskostnader -94.493.000 -84.041.000 -85.138.000 -83.959.000 -83.387.000
Driftsresultat 2.420.000 912.000 1.251.000 4.858.000 549.000
Finansinntekter 176.000 73.000 116.000 130.000 111.000
Finanskostnader -683.000 -166.000 -282.000 -230.000 -136.000
Finans -507.000 -93.000 -166.000 -100.000 -25.000
Resultat før skatt 1.912.000 819.000 1.086.000 4.758.000 524.000
Skattekostnad -418.000 -217.000 -290.000 -1.244.000 -167.000
Årsresultat 1.495.000 601.000 796.000 3.514.000 357.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.848.000 5.746.000 6.547.000 6.532.000 4.522.000
Sum omløpsmidler 34.653.000 30.173.000 28.956.000 33.223.000 31.460.000
Sum eiendeler 56.501.000 35.919.000 35.503.000 39.755.000 35.982.000
Sum opptjent egenkapital 10.923.000 9.429.000 9.001.000 9.652.000 9.996.000
Sum egenkapital 18.781.000 17.286.000 16.859.000 17.510.000 14.996.000
Sum langsiktig gjeld 15.499.000 1.405.000 2.210.000 2.981.000 0
Sum kortsiktig gjeld 22.220.000 17.227.000 16.434.000 19.264.000 20.986.000
Sum gjeld og egenkapital 56.500.000 35.919.000 35.503.000 39.755.000 35.982.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 96.913.000 84.951.000 86.384.000 88.716.000 83.936.000
Andre inntekter 0 0 5.000 101.000 0
Driftsinntekter 96.913.000 84.951.000 86.389.000 88.816.000 83.936.000
Varekostnad -41.325.000 -36.172.000 -39.391.000 -38.088.000 -38.486.000
Lønninger -37.113.000 -32.520.000 -31.179.000 -29.897.000 -26.234.000
Avskrivning -1.538.000 -1.377.000 -1.124.000 -1.350.000 -1.356.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.421.000 -14.820.000 -14.045.000 -16.189.000 -15.322.000
Driftskostnader -94.493.000 -84.041.000 -85.138.000 -83.959.000 -83.387.000
Driftsresultat 2.420.000 912.000 1.251.000 4.858.000 549.000
Finansinntekter 176.000 73.000 116.000 130.000 111.000
Finanskostnader -683.000 -166.000 -282.000 -230.000 -136.000
Finans -507.000 -93.000 -166.000 -100.000 -25.000
Konsernbidrag 0 -174.000 -1.447.000 -1.000.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.495.000 601.000 796.000 3.514.000 357.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.552.000 2.253.000 2.326.000 1.515.000 1.289.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 7.000
Driftsløsøre 20.139.000 3.462.000 4.218.000 4.960.000 1.990.000
Sum varige driftsmidler 20.139.000 3.462.000 4.218.000 4.960.000 1.997.000
Sum finansielle anleggsmidler 157.000 30.000 3.000 57.000 1.236.000
Sum anleggsmidler 21.848.000 5.746.000 6.547.000 6.532.000 4.522.000
Varebeholdning 14.244.000 12.513.000 12.491.000 11.740.000 10.179.000
Kundefordringer 14.891.000 13.742.000 14.223.000 12.469.000 15.544.000
Andre fordringer 4.158.000 2.673.000 1.393.000 4.018.000 184.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.360.000 1.245.000 849.000 4.996.000 5.554.000
Sum omløpsmidler 34.653.000 30.173.000 28.956.000 33.223.000 31.460.000
Sum eiendeler 56.501.000 35.919.000 35.503.000 39.755.000 35.982.000
Sum opptjent egenkapital 10.923.000 9.429.000 9.001.000 9.652.000 9.996.000
Sum egenkapital 18.781.000 17.286.000 16.859.000 17.510.000 14.996.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.385.000 1.704.000 0 0 7.813.000
Sum langsiktig gjeld 15.499.000 1.405.000 2.210.000 2.981.000 0
Leverandørgjeld 6.999.000 7.204.000 7.598.000 6.790.000 5.313.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.683.000 3.377.000 3.359.000 3.386.000 4.126.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.154.000 4.942.000 5.478.000 9.088.000 3.735.000
Sum kortsiktig gjeld 22.220.000 17.227.000 16.434.000 19.264.000 20.986.000
Sum gjeld og egenkapital 56.500.000 35.919.000 35.503.000 39.755.000 35.982.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.433.000 12.946.000 12.522.000 13.959.000 10.474.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1 1 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1 1.1 1.1
Soliditet 33.2 48.1 47.5 4 41.7
Resultatgrad 2.5 1.1 1.4 5.5 0.7
Rentedekningsgrad 3.5 5.5 4.4 21.1 4.9
Gjeldsgrad 2 1.1 1.1 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 4.6 2.7 3.9 12.5 1.8
Signatur
13.12.2016
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN OG ET
ANNET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex