Skalandtunnelene AS
Juridisk navn:  Skalandtunnelene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
9385 Skaland 9385 Skaland
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 931152971
Aksjekapital: 221.700 NOK
Etableringsdato: 3/31/1976
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
27.27%
Egenkapital  
  
-3.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -8.000 -11.000 -40.000 -16.000 -13.000
Egenkapital: 178.000 185.000 196.000 236.000 252.000
Regnskap for  Skalandtunnelene AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -11.000 -41.000 -19.000 -19.000
Driftsresultat -8.000 -11.000 -41.000 -19.000 -19.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 3.000 6.000
Resultat før skatt -8.000 -11.000 -40.000 -16.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -24.000
Årsresultat -8.000 -11.000 -40.000 -16.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 178.000 185.000 222.000 241.000 257.000
Sum eiendeler 178.000 185.000 222.000 241.000 257.000
Sum opptjent egenkapital -44.000 -36.000 -26.000 0 31.000
Sum egenkapital 178.000 185.000 196.000 236.000 252.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 26.000 5.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 178.000 186.000 222.000 241.000 258.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -11.000 -41.000 -19.000 -19.000
Driftskostnader -8.000 -11.000 -41.000 -19.000 -19.000
Driftsresultat -8.000 -11.000 -41.000 -19.000 -19.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 3.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -11.000 -40.000 -16.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 2.000 0 2.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 176.000 183.000 222.000 240.000 256.000
Sum omløpsmidler 178.000 185.000 222.000 241.000 257.000
Sum eiendeler 178.000 185.000 222.000 241.000 257.000
Sum opptjent egenkapital -44.000 -36.000 -26.000 0 31.000
Sum egenkapital 178.000 185.000 196.000 236.000 252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 21.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 5.000 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 26.000 5.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 178.000 186.000 222.000 241.000 258.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 178.000 185.000 196.000 236.000 252.000
Likviditetsgrad 1 8.5 48.2 51.4
Likviditetsgrad 2 0 0 8.5 48.3 51.5
Soliditet 1 1 88.3 97.9 98.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -3.9 -5.4 -6.6 -5.1
Signatur
22.06.2009
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.06.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex