Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skammelsrud AS
Juridisk navn:  Skammelsrud AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90754785
Sjølystvegen 69 Sjølystvegen 69 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 985603286
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/1/2003 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sunde Og Meråker Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
69.43%
Resultat  
  
-73.46%
Egenkapital  
  
-33.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.552.000 916.000 834.000 938.000 778.000
Resultat: 1.062.000 4.001.000 6.000 161.000 377.000
Egenkapital: 3.315.000 4.997.000 1.836.000 1.831.000 2.514.000
Regnskap for  Skammelsrud AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.552.000 916.000 834.000 938.000 778.000
Driftskostnader -362.000 -757.000 -850.000 -777.000 -401.000
Driftsresultat 1.190.000 159.000 -17.000 161.000 377.000
Finansinntekter 20.000 3.846.000 23.000 0 0
Finanskostnader -147.000 -4.000 0 -1.000 0
Finans -127.000 3.842.000 23.000 -1.000 0
Resultat før skatt 1.062.000 4.001.000 6.000 161.000 377.000
Skattekostnad -274.000 -39.000 -1.000 -44.000 -81.000
Årsresultat 788.000 3.962.000 4.000 117.000 296.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 1.521.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000
Sum omløpsmidler 6.529.000 6.344.000 672.000 581.000 1.113.000
Sum eiendeler 6.544.000 7.865.000 3.552.000 3.461.000 3.993.000
Sum opptjent egenkapital 3.285.000 4.497.000 536.000 531.000 414.000
Sum egenkapital 3.315.000 4.997.000 1.836.000 1.831.000 2.514.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.229.000 2.868.000 1.717.000 1.630.000 1.479.000
Sum gjeld og egenkapital 6.544.000 7.865.000 3.553.000 3.461.000 3.993.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.552.000 916.000 834.000 938.000 778.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.552.000 916.000 834.000 938.000 778.000
Varekostnad 0 0 6.000 -72.000 -51.000
Lønninger -200.000 -643.000 -711.000 -573.000 -231.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -162.000 -114.000 -145.000 -132.000 -119.000
Driftskostnader -362.000 -757.000 -850.000 -777.000 -401.000
Driftsresultat 1.190.000 159.000 -17.000 161.000 377.000
Finansinntekter 20.000 3.846.000 23.000 0 0
Finanskostnader -147.000 -4.000 0 -1.000 0
Finans -127.000 3.842.000 23.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 788.000 3.962.000 4.000 117.000 296.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 1.521.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000
Sum anleggsmidler 15.000 1.521.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000.000 6.128.000 38.000 61.000 80.000
Andre fordringer 0 44.000 322.000 260.000 210.000
Sum investeringer 2.529.000 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000.000 173.000 312.000 260.000 823.000
Sum omløpsmidler 6.529.000 6.344.000 672.000 581.000 1.113.000
Sum eiendeler 6.544.000 7.865.000 3.552.000 3.461.000 3.993.000
Sum opptjent egenkapital 3.285.000 4.497.000 536.000 531.000 414.000
Sum egenkapital 3.315.000 4.997.000 1.836.000 1.831.000 2.514.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 30.000
Betalbar skatt 274.000 39.000 1.000 44.000 81.000
Skyldig offentlige avgifter 425.000 270.000 453.000 239.000 275.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 530.000 2.560.000 1.263.000 1.348.000 1.094.000
Sum kortsiktig gjeld 3.229.000 2.868.000 1.717.000 1.630.000 1.479.000
Sum gjeld og egenkapital 6.544.000 7.865.000 3.553.000 3.461.000 3.993.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.300.000 3.476.000 -1.045.000 -1.049.000 -366.000
Likviditetsgrad 1 2 2.2 0.4 0.4 0.8
Likviditetsgrad 2 2 2.2 0.4 0.4 0.8
Soliditet 50.7 63.5 51.7 52.9 63.0
Resultatgrad 76.7 17.4 17.2 48.5
Rentedekningsgrad 8.1 39.8 161.0
Gjeldsgrad 1 0.6 0.9 0.9 0.6
Total kapitalrentabilitet 18.5 50.9 0.2 4.7 9.4
Signatur
31.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex