Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skancke AS
Juridisk navn:  Skancke AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72409170
Postboks 152 Stamphusveien 3 Fax: 72409171
7361 Røros 7374 Røros
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Røros
Org.nr: 976545281
Aksjekapital: 195.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 6/1/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.66%
Resultat  
  
258.23%
Egenkapital  
  
4.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.347.000 6.007.000 5.939.000 7.786.000 7.408.000
Resultat: 125.000 -79.000 37.000 98.000 60.000
Egenkapital: 2.062.000 1.975.000 2.044.000 2.026.000 1.972.000
Regnskap for  Skancke AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.347.000 6.007.000 5.939.000 7.786.000 7.408.000
Driftskostnader -6.210.000 -6.073.000 -5.889.000 -7.678.000 -7.336.000
Driftsresultat 137.000 -66.000 50.000 109.000 71.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 3.000 3.000
Finanskostnader -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
Finans -12.000 -12.000 -13.000 -11.000 -11.000
Resultat før skatt 125.000 -79.000 37.000 98.000 60.000
Skattekostnad -38.000 10.000 -18.000 -45.000 -18.000
Årsresultat 88.000 -69.000 19.000 53.000 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 688.000 736.000 963.000 924.000 1.017.000
Sum omløpsmidler 2.174.000 2.037.000 1.799.000 3.110.000 2.338.000
Sum eiendeler 2.862.000 2.773.000 2.762.000 4.034.000 3.355.000
Sum opptjent egenkapital 1.867.000 1.780.000 1.849.000 1.831.000 1.777.000
Sum egenkapital 2.062.000 1.975.000 2.044.000 2.026.000 1.972.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 800.000 798.000 718.000 2.008.000 1.383.000
Sum gjeld og egenkapital 2.862.000 2.773.000 2.762.000 4.034.000 3.355.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.285.000 5.920.000 5.866.000 7.685.000 7.277.000
Andre inntekter 62.000 87.000 73.000 102.000 131.000
Driftsinntekter 6.347.000 6.007.000 5.939.000 7.786.000 7.408.000
Varekostnad -2.534.000 -2.546.000 -2.629.000 -3.870.000 -3.226.000
Lønninger -2.505.000 -2.410.000 -2.014.000 -2.825.000 -3.082.000
Avskrivning -88.000 -115.000 -126.000 -146.000 -141.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.083.000 -1.002.000 -1.120.000 -837.000 -887.000
Driftskostnader -6.210.000 -6.073.000 -5.889.000 -7.678.000 -7.336.000
Driftsresultat 137.000 -66.000 50.000 109.000 71.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 3.000 3.000
Finanskostnader -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
Finans -12.000 -12.000 -13.000 -11.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 88.000 -69.000 19.000 53.000 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 183.000 209.000 199.000 217.000 223.000
Fast eiendom 103.000 122.000 145.000 201.000 285.000
Maskiner anlegg 112.000 70.000 90.000 110.000 130.000
Driftsløsøre 50.000 97.000 266.000 149.000 131.000
Sum varige driftsmidler 266.000 288.000 501.000 460.000 547.000
Sum finansielle anleggsmidler 239.000 239.000 263.000 247.000 247.000
Sum anleggsmidler 688.000 736.000 963.000 924.000 1.017.000
Varebeholdning 975.000 870.000 1.156.000 1.845.000 1.461.000
Kundefordringer 234.000 144.000 155.000 123.000 110.000
Andre fordringer 31.000 88.000 52.000 91.000 72.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 934.000 935.000 436.000 1.051.000 695.000
Sum omløpsmidler 2.174.000 2.037.000 1.799.000 3.110.000 2.338.000
Sum eiendeler 2.862.000 2.773.000 2.762.000 4.034.000 3.355.000
Sum opptjent egenkapital 1.867.000 1.780.000 1.849.000 1.831.000 1.777.000
Sum egenkapital 2.062.000 1.975.000 2.044.000 2.026.000 1.972.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 313.000 282.000 291.000 1.156.000 580.000
Betalbar skatt 12.000 0 0 39.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 219.000 241.000 209.000 326.000 276.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 257.000 276.000 218.000 488.000 501.000
Sum kortsiktig gjeld 800.000 798.000 718.000 2.008.000 1.383.000
Sum gjeld og egenkapital 2.862.000 2.773.000 2.762.000 4.034.000 3.355.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.374.000 1.239.000 1.081.000 1.102.000 955.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.6 2.5 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 0.9 0.7 0.7
Soliditet 7 71.2 7 50.2 58.8
Resultatgrad 2.2 -1.1 0.8 1.4 1.0
Rentedekningsgrad 9.8 -4.7 3.6 8.0 5.3
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 1.0 0.7
Total kapitalrentabilitet 4.9 -2.3 1.8 2.8 2.2
Signatur
21.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
21.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex