Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skanska Norge AS
Juridisk navn:  Skanska Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40006400
Postboks 1175 Oslo Sentrum Lakkegata 53 Fax: 23271730
0107 Oslo 187 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 943049467
Aksjekapital: 274.251.200 NOK
Antall ansatte: 2436
Etableringsdato: 12/22/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.28%
Resultat  
  
150.02%
Egenkapital  
  
35.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.253.591.000 9.847.298.000 10.113.924.000 8.964.591.000 9.232.370.000
Resultat: 805.397.000 322.127.000 539.189.000 362.697.000 285.132.000
Egenkapital: 2.155.276.000 1.594.700.000 1.758.798.000 1.255.954.000 1.336.066.000
Regnskap for  Skanska Norge AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.253.591.000 9.847.298.000 10.113.924.000 8.964.591.000 9.232.370.000
Driftskostnader -11.213.711.000 -10.003.824.000 -9.993.129.000 -8.871.733.000 -9.149.387.000
Driftsresultat 39.880.000 -156.526.000 120.795.000 92.858.000 82.983.000
Finansinntekter 772.892.000 486.360.000 426.572.000 273.245.000 214.477.000
Finanskostnader -7.375.000 -7.707.000 -8.178.000 -3.406.000 -12.328.000
Finans 765.517.000 478.653.000 418.394.000 269.839.000 202.149.000
Resultat før skatt 805.397.000 322.127.000 539.189.000 362.697.000 285.132.000
Skattekostnad -166.039.000 -28.495.000 -98.595.000 -70.275.000 -44.192.000
Årsresultat 639.358.000 293.632.000 440.594.000 292.422.000 240.940.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.421.302.000 2.611.514.000 1.804.542.000 1.207.552.000 929.150.000
Sum omløpsmidler 4.026.795.000 4.382.010.000 4.789.604.000 4.900.352.000 3.898.265.000
Sum eiendeler 7.448.097.000 6.993.524.000 6.594.146.000 6.107.904.000 4.827.415.000
Sum opptjent egenkapital 1.836.185.000 1.275.609.000 1.439.707.000 936.863.000 1.016.975.000
Sum egenkapital 2.155.276.000 1.594.700.000 1.758.798.000 1.255.954.000 1.336.066.000
Sum langsiktig gjeld 728.118.000 495.692.000 504.941.000 420.487.000 288.669.000
Sum kortsiktig gjeld 4.564.702.000 4.903.132.000 4.330.406.000 4.431.463.000 3.202.680.000
Sum gjeld og egenkapital 7.448.096.000 6.993.524.000 6.594.145.000 6.107.904.000 4.827.415.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.253.591.000 9.847.298.000 10.113.924.000 8.964.591.000 9.232.370.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.253.591.000 9.847.298.000 10.113.924.000 8.964.591.000 9.232.370.000
Varekostnad -5.950.721.000 -5.442.365.000 -5.798.116.000 -4.536.746.000 -4.238.162.000
Lønninger -2.248.641.000 -2.225.924.000 -2.101.836.000 -2.028.188.000 -2.162.271.000
Avskrivning -141.083.000 -101.002.000 -88.998.000 -101.859.000 -125.230.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -785.642.000 -1.018.002.000 -916.320.000 -678.878.000 -726.673.000
Driftskostnader -11.213.711.000 -10.003.824.000 -9.993.129.000 -8.871.733.000 -9.149.387.000
Driftsresultat 39.880.000 -156.526.000 120.795.000 92.858.000 82.983.000
Finansinntekter 772.892.000 486.360.000 426.572.000 273.245.000 214.477.000
Finanskostnader -7.375.000 -7.707.000 -8.178.000 -3.406.000 -12.328.000
Finans 765.517.000 478.653.000 418.394.000 269.839.000 202.149.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 639.358.000 293.632.000 440.594.000 292.422.000 240.940.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 41.952.000 46.740.000 56.308.000 58.117.000 64.655.000
Maskiner anlegg 562.138.000 426.877.000 249.431.000 195.999.000 241.667.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 604.090.000 473.617.000 305.739.000 254.116.000 306.322.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.817.212.000 2.137.897.000 1.498.803.000 953.436.000 622.828.000
Sum anleggsmidler 3.421.302.000 2.611.514.000 1.804.542.000 1.207.552.000 929.150.000
Varebeholdning 443.414.000 408.748.000 366.676.000 532.059.000 60.885.000
Kundefordringer 0 0 0 2.047.093.000 0
Andre fordringer 1.979.389.000 1.938.788.000 2.170.423.000 0 1.248.283.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.603.992.000 2.034.474.000 2.252.505.000 2.321.200.000 2.589.097.000
Sum omløpsmidler 4.026.795.000 4.382.010.000 4.789.604.000 4.900.352.000 3.898.265.000
Sum eiendeler 7.448.097.000 6.993.524.000 6.594.146.000 6.107.904.000 4.827.415.000
Sum opptjent egenkapital 1.836.185.000 1.275.609.000 1.439.707.000 936.863.000 1.016.975.000
Sum egenkapital 2.155.276.000 1.594.700.000 1.758.798.000 1.255.954.000 1.336.066.000
Sum avsetninger til forpliktelser 588.493.000 353.691.000 317.940.000 233.486.000 281.669.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 728.118.000 495.692.000 504.941.000 420.487.000 288.669.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 22.223.000 6.026.000 71.138.000 127.666.000 26.417.000
Skyldig offentlige avgifter 306.738.000 290.604.000 307.632.000 252.212.000 323.509.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.235.741.000 4.606.502.000 3.951.636.000 4.051.585.000 2.852.754.000
Sum kortsiktig gjeld 4.564.702.000 4.903.132.000 4.330.406.000 4.431.463.000 3.202.680.000
Sum gjeld og egenkapital 7.448.096.000 6.993.524.000 6.594.145.000 6.107.904.000 4.827.415.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -537.907.000 -521.122.000 459.198.000 468.889.000 695.585.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1 1 1.2
Soliditet 28.9 22.8 26.7 20.6 27.7
Resultatgrad 0.4 -1.6 1.2 1 0.9
Rentedekningsgrad 5.4 -20.3 14.8 27.3 24.1
Gjeldsgrad 2.5 3.4 2.7 3.9 2.6
Total kapitalrentabilitet 10.9 4.7 8.3 6 6.2
Signatur
24.07.2020
DAGLIG LEDER I FELLESSKAP MED EN AV FØLGENDE:
SIGNATUR
KAYSER LINDA VIBEKE
SIGNATUR
BREVIK THORBJØRN
SIGNATUR
MIDTSKOGEN TOR-ARNE
SIGNATUR
MORTENSEN JO
SIGNATUR
LÅGØYR BRANDT AUDUN
SIGNATUR
HELLESTAD STEIN IVAR
SIGNATUR
BRENDE KRISTIAN
SIGNATUR
GARRED GUNNAR LAURITZ
SIGNATUR
Prokurister
24.07.2020
TO I FELLESSKAP AV FØLGENDE PERSONER:
PROKURA
KAYSER LINDA VIBEKE
PROKURA
BREVIK THORBJØRN
PROKURA
MIDTSKOGEN TOR-ARNE
PROKURA
RØD STÅLE
PROKURA
BJØRGAN JON ERLING
PROKURA
MORTENSEN JO
PROKURA
LÅGØYR BRANDT AUDUN
PROKURA
HELLESTAD STEIN IVAR
PROKURA
BRENDE KRISTIAN
PROKURA
GARRED GUNNAR LAURITZ
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex