Skarnes Industrilager AS
Juridisk navn:  Skarnes Industrilager AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67530000
c/o Telemark Kildevann AS Molandsmoen 9 c/o Telemark Kildevann AS Molandsmoen 9 Fax: 67535577
3870 Fyresdal 3870 Fyresdal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Fyresdal
Org.nr: 911753510
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 4/28/1972
Foretakstype: AS
Tidligere navn: fontana mineralvann as
Revisor: Bhl Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.19%
Resultat  
  
29.4%
Egenkapital  
  
18.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.123.000 3.294.000 2.831.000 2.907.000 2.800.000
Resultat: 1.602.000 1.238.000 1.552.000 -4.226.000 2.010.000
Egenkapital: 4.115.000 3.484.000 11.628.000 10.513.000 14.337.000
Regnskap for  Skarnes Industrilager AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.123.000 3.294.000 2.831.000 2.907.000 2.800.000
Driftskostnader -784.000 -640.000 -821.000 -3.867.000 -693.000
Driftsresultat 2.340.000 2.655.000 2.010.000 -960.000 2.106.000
Finansinntekter 9.000 230.000 3.320.000 362.000 349.000
Finanskostnader -747.000 -1.647.000 -3.778.000 -3.629.000 -446.000
Finans -738.000 -1.417.000 -458.000 -3.267.000 -97.000
Resultat før skatt 1.602.000 1.238.000 1.552.000 -4.226.000 2.010.000
Skattekostnad -418.000 -382.000 -436.000 403.000 0
Årsresultat 1.183.000 856.000 1.115.000 -3.824.000 1.527.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.791.000 3.785.000 14.846.000 14.220.000 36.545.000
Sum omløpsmidler 12.797.000 20.191.000 20.945.000 19.649.000 3.912.000
Sum eiendeler 16.588.000 23.976.000 35.791.000 33.869.000 40.457.000
Sum opptjent egenkapital 631.000 0 6.778.000 5.663.000 9.487.000
Sum egenkapital 4.115.000 3.484.000 11.628.000 10.513.000 14.337.000
Sum langsiktig gjeld 11.289.000 10.814.000 23.576.000 22.670.000 25.529.000
Sum kortsiktig gjeld 1.184.000 9.677.000 587.000 686.000 591.000
Sum gjeld og egenkapital 16.588.000 23.975.000 35.791.000 33.869.000 40.457.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.102.000 2.839.000 2.785.000 2.729.000 2.667.000
Andre inntekter 21.000 455.000 46.000 178.000 133.000
Driftsinntekter 3.123.000 3.294.000 2.831.000 2.907.000 2.800.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -74.000 -63.000 -61.000 -60.000 -170.000
Avskrivning -455.000 -432.000 -540.000 -272.000 -313.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -255.000 -145.000 -220.000 -3.535.000 -210.000
Driftskostnader -784.000 -640.000 -821.000 -3.867.000 -693.000
Driftsresultat 2.340.000 2.655.000 2.010.000 -960.000 2.106.000
Finansinntekter 9.000 230.000 3.320.000 362.000 349.000
Finanskostnader -747.000 -1.647.000 -3.778.000 -3.629.000 -446.000
Finans -738.000 -1.417.000 -458.000 -3.267.000 -97.000
Konsernbidrag -52.000 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -9.000.000 0 0 0
Årsresultat 1.183.000 856.000 1.115.000 -3.824.000 1.527.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 710.000 777.000 792.000 1.087.000 371.000
Fast eiendom 1.601.000 1.601.000 1.601.000 1.601.000 22.960.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.481.000 806.000 1.238.000 451.000 773.000
Sum varige driftsmidler 3.081.000 2.407.000 2.839.000 2.052.000 23.733.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 600.000 11.214.000 11.080.000 12.441.000
Sum anleggsmidler 3.791.000 3.785.000 14.846.000 14.220.000 36.545.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 192.000 64.000 313.000 179.000 47.000
Andre fordringer 28.000 21.000 24.000 229.000 175.000
Sum investeringer 538.000 692.000 1.765.000 1.529.000 2.231.000
Kasse, bank 12.038.000 19.414.000 18.842.000 17.711.000 1.459.000
Sum omløpsmidler 12.797.000 20.191.000 20.945.000 19.649.000 3.912.000
Sum eiendeler 16.588.000 23.976.000 35.791.000 33.869.000 40.457.000
Sum opptjent egenkapital 631.000 0 6.778.000 5.663.000 9.487.000
Sum egenkapital 4.115.000 3.484.000 11.628.000 10.513.000 14.337.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.289.000 10.814.000 23.576.000 22.670.000 25.529.000
Leverandørgjeld 17.000 31.000 146.000 90.000 76.000
Betalbar skatt 336.000 367.000 142.000 314.000 350.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000 23.000 44.000 33.000 51.000
Utbytte -500.000 -9.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 294.000 256.000 255.000 249.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 1.184.000 9.677.000 587.000 686.000 591.000
Sum gjeld og egenkapital 16.588.000 23.975.000 35.791.000 33.869.000 40.457.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.613.000 10.514.000 20.358.000 18.963.000 3.321.000
Likviditetsgrad 1 10.8 2.1 35.7 28.6 6.6
Likviditetsgrad 2 10.8 2.1 35.7 28.6 6.7
Soliditet 24.8 14.5 32.5 3 35.4
Resultatgrad 74.9 80.6 7 75.2
Rentedekningsgrad 3.1 1.6 0.5 -0.3 5.5
Gjeldsgrad 3 5.9 2.1 2.2 1.8
Total kapitalrentabilitet 14.2 1 14.9 -1.8 6.1
Signatur
24.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex