Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skarsmo Mat Og Hytteservice AS
Juridisk navn:  Skarsmo Mat Og Hytteservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53645111
Skarsmo Skarsmo Fax: 53643906
5763 Skare 5763 Skare
Fylke: Kommune:
Vestland Ullensvang
Org.nr: 984878990
Aksjekapital: 455.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 9/10/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Odda Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.35%
Resultat  
  
20.64%
Egenkapital  
  
6.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 17.415.000 16.851.000 17.000.000 16.337.000 15.628.000
Resultat: 415.000 344.000 551.000 384.000 408.000
Egenkapital: 3.939.000 3.713.000 3.546.000 3.226.000 3.041.000
Regnskap for  Skarsmo Mat Og Hytteservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 17.415.000 16.851.000 17.000.000 16.337.000 15.628.000
Driftskostnader -17.014.000 -16.519.000 -16.460.000 -15.965.000 -15.250.000
Driftsresultat 401.000 332.000 539.000 372.000 377.000
Finansinntekter 16.000 13.000 13.000 12.000 32.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 -2.000
Finans 15.000 13.000 13.000 11.000 30.000
Resultat før skatt 415.000 344.000 551.000 384.000 408.000
Skattekostnad -99.000 -86.000 -141.000 -107.000 -47.000
Årsresultat 316.000 258.000 411.000 277.000 361.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 680.000 870.000 961.000 1.193.000 1.390.000
Sum omløpsmidler 4.755.000 4.383.000 4.191.000 3.541.000 2.998.000
Sum eiendeler 5.435.000 5.253.000 5.152.000 4.734.000 4.388.000
Sum opptjent egenkapital 3.481.000 3.255.000 3.088.000 2.768.000 2.583.000
Sum egenkapital 3.939.000 3.713.000 3.546.000 3.226.000 3.041.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 1.496.000 1.540.000 1.606.000 1.507.000 1.342.000
Sum gjeld og egenkapital 5.435.000 5.253.000 5.152.000 4.733.000 4.387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.283.000 16.723.000 16.886.000 16.236.000 15.535.000
Andre inntekter 133.000 128.000 114.000 101.000 94.000
Driftsinntekter 17.415.000 16.851.000 17.000.000 16.337.000 15.628.000
Varekostnad -12.581.000 -12.345.000 -12.421.000 -12.087.000 -11.551.000
Lønninger -3.121.000 -3.039.000 -2.867.000 -2.736.000 -2.566.000
Avskrivning -231.000 -244.000 -246.000 -245.000 -132.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.081.000 -891.000 -926.000 -897.000 -1.001.000
Driftskostnader -17.014.000 -16.519.000 -16.460.000 -15.965.000 -15.250.000
Driftsresultat 401.000 332.000 539.000 372.000 377.000
Finansinntekter 16.000 13.000 13.000 12.000 32.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 -2.000
Finans 15.000 13.000 13.000 11.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000
Årsresultat 316.000 258.000 411.000 277.000 361.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 51.000 35.000 21.000 6.000 0
Fast eiendom 175.000 217.000 258.000 300.000 318.000
Maskiner anlegg 228.000 358.000 387.000 558.000 709.000
Driftsløsøre 176.000 210.000 244.000 278.000 313.000
Sum varige driftsmidler 579.000 785.000 890.000 1.136.000 1.340.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 680.000 870.000 961.000 1.193.000 1.390.000
Varebeholdning 1.343.000 1.276.000 1.287.000 1.286.000 1.164.000
Kundefordringer 52.000 35.000 50.000 67.000 90.000
Andre fordringer 369.000 334.000 319.000 212.000 139.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.991.000 2.739.000 2.535.000 1.976.000 1.605.000
Sum omløpsmidler 4.755.000 4.383.000 4.191.000 3.541.000 2.998.000
Sum eiendeler 5.435.000 5.253.000 5.152.000 4.734.000 4.388.000
Sum opptjent egenkapital 3.481.000 3.255.000 3.088.000 2.768.000 2.583.000
Sum egenkapital 3.939.000 3.713.000 3.546.000 3.226.000 3.041.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 4.000
Leverandørgjeld 593.000 766.000 872.000 774.000 772.000
Betalbar skatt 115.000 99.000 156.000 117.000 43.000
Skyldig offentlige avgifter 303.000 283.000 212.000 250.000 179.000
Utbytte -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000
Annen kortsiktig gjeld 394.000 301.000 276.000 275.000 257.000
Sum kortsiktig gjeld 1.496.000 1.540.000 1.606.000 1.507.000 1.342.000
Sum gjeld og egenkapital 5.435.000 5.253.000 5.152.000 4.733.000 4.387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.259.000 2.843.000 2.585.000 2.034.000 1.656.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2 2.6 2.3 2.2
Likviditetsgrad 2 2.3 2 1.8 1.5 1.4
Soliditet 72.5 70.7 68.8 68.2 69.3
Resultatgrad 2.3 2 3.2 2.3 2.4
Rentedekningsgrad 4 384.0 204.5
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 7.7 6.6 10.7 8.1 9.3
Signatur
07.06.2006
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
07.06.2006
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex