Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skarstad Opplevelsessenter As
Juridisk navn:  Skarstad Opplevelsessenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skoleveien 18 Skarstadhamn Fax:
8540 Ballangen 8540 Ballangen
Fylke: Kommune:
Nordland Ballangen
Org.nr: 919357398
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/6/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økopartner Ballangen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-623.08%
Egenkapital  
  
-663.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -94.000 -13.000
Egenkapital: -62.000 11.000
Regnskap for  Skarstad Opplevelsessenter As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -83.000 -9.000
Driftsresultat -83.000 -9.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -11.000 -4.000
Finans -11.000 -4.000
Resultat før skatt -94.000 -13.000
Skattekostnad 21.000 3.000
Årsresultat -73.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 343.000 336.000
Sum omløpsmidler 1.000 108.000
Sum eiendeler 344.000 444.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -10.000
Sum egenkapital -62.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 381.000 429.000
Sum kortsiktig gjeld 26.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 345.000 444.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 -2.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -13.000 -2.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -70.000 -5.000
Driftskostnader -83.000 -9.000
Driftsresultat -83.000 -9.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -11.000 -4.000
Finans -11.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -73.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 3.000
Fast eiendom 320.000 333.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 320.000 333.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 343.000 336.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 1.000 85.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 23.000
Sum omløpsmidler 1.000 108.000
Sum eiendeler 344.000 444.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -10.000
Sum egenkapital -62.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 381.000 429.000
Leverandørgjeld 8.000 4.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 0
Sum kortsiktig gjeld 26.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 345.000 444.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -25.000 104.000
Likviditetsgrad 1 0 2
Likviditetsgrad 2 0 2
Soliditet - 2.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -7.5 -2.3
Gjeldsgrad -6.6 39.4
Total kapitalrentabilitet -24.1
Signatur
16.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex