Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skarvatun Vvs As
Juridisk navn:  Skarvatun Vvs As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95863295
Ølvesvegen 506 Ølvesvegen 506 Fax:
5637 Ølve 5637 Ølve
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 916215959
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/20/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.77%
Resultat  
  
3.86%
Egenkapital  
  
150.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.049.000 5.364.000 5.550.000 0
Resultat: 700.000 674.000 733.000 -29.000
Egenkapital: 474.000 189.000 128.000 78.000
Regnskap for  Skarvatun Vvs As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.049.000 5.364.000 5.550.000 0
Driftskostnader -5.338.000 -4.672.000 -4.789.000 -29.000
Driftsresultat 712.000 691.000 761.000 -29.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -18.000 -29.000 0
Finans -12.000 -18.000 -29.000 0
Resultat før skatt 700.000 674.000 733.000 -29.000
Skattekostnad -164.000 -163.000 -183.000 7.000
Årsresultat 535.000 511.000 549.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000 34.000 49.000 51.000
Sum omløpsmidler 1.794.000 1.701.000 1.797.000 107.000
Sum eiendeler 1.849.000 1.735.000 1.846.000 158.000
Sum opptjent egenkapital 374.000 89.000 28.000 -22.000
Sum egenkapital 474.000 189.000 128.000 78.000
Sum langsiktig gjeld 193.000 282.000 372.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.183.000 1.264.000 1.346.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 1.850.000 1.735.000 1.846.000 158.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.048.000 5.363.000 5.549.000 0
Andre inntekter 1.000 1.000 0 0
Driftsinntekter 6.049.000 5.364.000 5.550.000 0
Varekostnad -2.975.000 -2.973.000 -2.888.000 0
Lønninger -1.544.000 -1.115.000 -1.399.000 0
Avskrivning -14.000 -15.000 -15.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -805.000 -569.000 -487.000 -28.000
Driftskostnader -5.338.000 -4.672.000 -4.789.000 -29.000
Driftsresultat 712.000 691.000 761.000 -29.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -18.000 -29.000 0
Finans -12.000 -18.000 -29.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -450.000 -500.000 0
Årsresultat 535.000 511.000 549.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 14.000 29.000 44.000
Sum varige driftsmidler 0 14.000 29.000 44.000
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 20.000 20.000 0
Sum anleggsmidler 55.000 34.000 49.000 51.000
Varebeholdning 459.000 471.000 423.000 0
Kundefordringer 741.000 381.000 667.000 0
Andre fordringer 384.000 405.000 116.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 210.000 443.000 591.000 78.000
Sum omløpsmidler 1.794.000 1.701.000 1.797.000 107.000
Sum eiendeler 1.849.000 1.735.000 1.846.000 158.000
Sum opptjent egenkapital 374.000 89.000 28.000 -22.000
Sum egenkapital 474.000 189.000 128.000 78.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 193.000 282.000 372.000 0
Leverandørgjeld 241.000 244.000 188.000 80.000
Betalbar skatt 164.000 168.000 171.000 0
Skyldig offentlige avgifter 271.000 294.000 345.000 0
Utbytte -250.000 -450.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 256.000 108.000 142.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.183.000 1.264.000 1.346.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 1.850.000 1.735.000 1.846.000 158.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 611.000 437.000 451.000 27.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1 1.4
Soliditet 25.6 10.9 6.9 49.4
Resultatgrad 11.8 12.9 13.7
Rentedekningsgrad 50.9 38.4 26.2
Gjeldsgrad 2.9 8.2 13.4 1.0
Total kapitalrentabilitet 38.6 39.8 41.2 -18.4
Signatur
01.05.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex