Skattekisten Kulturbarnehage AS
Juridisk navn:  Skattekisten Kulturbarnehage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51215370
Gamle Eigerøyveien 34 Gamle Eigerøyveien 34 Fax:
4373 Egersund 4373 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 992536128
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 49
Etableringsdato: 3/25/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Q42 Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.77%
Resultat  
  
-121.95%
Egenkapital  
  
-10.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.035.000 23.508.000 19.114.000 20.075.000 17.169.000
Resultat: -827.000 3.768.000 -71.000 591.000 -725.000
Egenkapital: 6.836.000 7.663.000 3.895.000 3.966.000 3.376.000
Regnskap for  Skattekisten Kulturbarnehage AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.035.000 23.508.000 19.114.000 20.075.000 17.169.000
Driftskostnader -20.874.000 -19.753.000 -19.197.000 -19.512.000 -17.948.000
Driftsresultat -839.000 3.755.000 -83.000 563.000 -780.000
Finansinntekter 12.000 13.000 14.000 29.000 56.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 -1.000 0
Finans 12.000 13.000 12.000 28.000 56.000
Resultat før skatt -827.000 3.768.000 -71.000 591.000 -725.000
Skattekostnad 0 0 0 0 986.000
Årsresultat -827.000 3.768.000 -71.000 591.000 261.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.369.000 766.000 442.000 1.243.000 1.107.000
Sum omløpsmidler 4.776.000 9.495.000 5.832.000 5.336.000 5.269.000
Sum eiendeler 10.145.000 10.261.000 6.274.000 6.579.000 6.376.000
Sum opptjent egenkapital 6.736.000 7.563.000 3.795.000 3.866.000 3.276.000
Sum egenkapital 6.836.000 7.663.000 3.895.000 3.966.000 3.376.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.308.000 2.599.000 2.378.000 2.612.000 3.000.000
Sum gjeld og egenkapital 10.144.000 10.262.000 6.273.000 6.578.000 6.376.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.110.000 3.220.000 19.114.000 3.473.000 3.557.000
Andre inntekter 16.926.000 20.288.000 0 16.602.000 13.611.000
Driftsinntekter 20.035.000 23.508.000 19.114.000 20.075.000 17.169.000
Varekostnad -1.242.000 -1.195.000 -1.236.000 0 0
Lønninger -16.021.000 -14.984.000 -14.185.000 -14.358.000 -13.202.000
Avskrivning -309.000 -160.000 -148.000 -148.000 -170.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.302.000 -3.414.000 -3.628.000 -5.006.000 -4.576.000
Driftskostnader -20.874.000 -19.753.000 -19.197.000 -19.512.000 -17.948.000
Driftsresultat -839.000 3.755.000 -83.000 563.000 -780.000
Finansinntekter 12.000 13.000 14.000 29.000 56.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 -1.000 0
Finans 12.000 13.000 12.000 28.000 56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -827.000 3.768.000 -71.000 591.000 261.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 93.000 209.000 340.000 460.000 580.000
Driftsløsøre 4.475.000 57.000 86.000 114.000 143.000
Sum varige driftsmidler 4.568.000 266.000 427.000 575.000 723.000
Sum finansielle anleggsmidler 801.000 500.000 15.000 668.000 384.000
Sum anleggsmidler 5.369.000 766.000 442.000 1.243.000 1.107.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 21.000 103.000 25.000 -2.000 53.000
Andre fordringer 586.000 457.000 510.000 875.000 1.239.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.169.000 8.935.000 5.297.000 4.462.000 3.977.000
Sum omløpsmidler 4.776.000 9.495.000 5.832.000 5.336.000 5.269.000
Sum eiendeler 10.145.000 10.261.000 6.274.000 6.579.000 6.376.000
Sum opptjent egenkapital 6.736.000 7.563.000 3.795.000 3.866.000 3.276.000
Sum egenkapital 6.836.000 7.663.000 3.895.000 3.966.000 3.376.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 640.000 190.000 154.000 299.000 896.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.145.000 928.000 849.000 937.000 848.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.523.000 1.481.000 1.375.000 1.376.000 1.256.000
Sum kortsiktig gjeld 3.308.000 2.599.000 2.378.000 2.612.000 3.000.000
Sum gjeld og egenkapital 10.144.000 10.262.000 6.273.000 6.578.000 6.376.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.468.000 6.896.000 3.454.000 2.724.000 2.269.000
Likviditetsgrad 1 1.4 3.7 2.5 2 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 3.7 2.5 2 1.8
Soliditet 67.4 74.7 62.1 60.3 52.9
Resultatgrad -4.2 1 -0.4 2.8 -4.5
Rentedekningsgrad -41.5 5
Gjeldsgrad 0.5 0.3 0.6 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet -8.2 36.7 -1.1 9 -11.4
Signatur
01.10.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex