Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skaug Eiendom AS
Juridisk navn:  Skaug Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Titangata 3 Titangata 3 Fax:
1630 Gamle Fredrikstad 1630 Gamle Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 990363536
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 6/13/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ernst & Young As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-103.92%
Egenkapital  
  
-0.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 660.000 660.000 540.000 540.000 540.000
Resultat: -6.000 153.000 94.000 28.000 -5.000
Egenkapital: 1.251.000 1.254.000 1.135.000 1.061.000 1.030.000
Regnskap for  Skaug Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 660.000 660.000 540.000 540.000 540.000
Driftskostnader -528.000 -356.000 -321.000 -365.000 -361.000
Driftsresultat 131.000 304.000 220.000 175.000 179.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -138.000 -151.000 -125.000 -147.000 -185.000
Finans -138.000 -151.000 -125.000 -147.000 -185.000
Resultat før skatt -6.000 153.000 94.000 28.000 -5.000
Skattekostnad 3.000 -34.000 -20.000 3.000 1.000
Årsresultat -3.000 119.000 74.000 31.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.992.000 5.159.000 4.898.000 4.800.000 5.027.000
Sum omløpsmidler 132.000 238.000 538.000 237.000 192.000
Sum eiendeler 5.124.000 5.397.000 5.436.000 5.037.000 5.219.000
Sum opptjent egenkapital 1.001.000 1.004.000 885.000 811.000 780.000
Sum egenkapital 1.251.000 1.254.000 1.135.000 1.061.000 1.030.000
Sum langsiktig gjeld 3.829.000 4.060.000 4.299.000 3.909.000 4.167.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000 82.000 2.000 67.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 5.123.000 5.396.000 5.436.000 5.037.000 5.219.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 660.000 660.000 540.000 540.000 540.000
Driftsinntekter 660.000 660.000 540.000 540.000 540.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -231.000 -253.000 -227.000 -227.000 -227.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -297.000 -103.000 -94.000 -138.000 -134.000
Driftskostnader -528.000 -356.000 -321.000 -365.000 -361.000
Driftsresultat 131.000 304.000 220.000 175.000 179.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -138.000 -151.000 -125.000 -147.000 -185.000
Finans -138.000 -151.000 -125.000 -147.000 -185.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 119.000 74.000 31.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.992.000 5.159.000 4.875.000 4.764.000 4.977.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 23.000 36.000 50.000
Sum varige driftsmidler 4.992.000 5.159.000 4.898.000 4.800.000 5.027.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.992.000 5.159.000 4.898.000 4.800.000 5.027.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 132.000 238.000 538.000 237.000 192.000
Sum omløpsmidler 132.000 238.000 538.000 237.000 192.000
Sum eiendeler 5.124.000 5.397.000 5.436.000 5.037.000 5.219.000
Sum opptjent egenkapital 1.001.000 1.004.000 885.000 811.000 780.000
Sum egenkapital 1.251.000 1.254.000 1.135.000 1.061.000 1.030.000
Sum avsetninger til forpliktelser 45.000 65.000 94.000 129.000 177.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.829.000 4.060.000 4.299.000 3.909.000 4.167.000
Leverandørgjeld 0 9.000 5.000 0 0
Betalbar skatt 17.000 63.000 55.000 45.000 0
Skyldig offentlige avgifter 27.000 11.000 -59.000 22.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43.000 82.000 2.000 67.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 5.123.000 5.396.000 5.436.000 5.037.000 5.219.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 89.000 156.000 536.000 170.000 170.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.9 2 3.5 8.7
Likviditetsgrad 2 3.1 2.9 2 3.6 8.8
Soliditet 24.4 23.2 20.9 21.1 19.7
Resultatgrad 19.8 46.1 40.7 32.4 33.1
Rentedekningsgrad 0.9 2 1.8 1.2 1.0
Gjeldsgrad 3.1 3.3 3.8 3.7 4.1
Total kapitalrentabilitet 2.6 5.6 4 3.5 3.4
Signatur
23.10.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex