Skaug Forvaltning AS
Juridisk navn:  Skaug Forvaltning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Svaneveien 8 Svaneveien 8 Fax:
1367 Snarøya 1367 Snarøya
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 987865296
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-75%
Egenkapital  
  
0.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 6.000 24.000 30.000 58.000 6.660.000
Egenkapital: 7.875.000 7.870.000 7.847.000 8.819.000 9.777.000
Regnskap for  Skaug Forvaltning AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -8.000 -6.000 -13.000 -9.000
Driftsresultat -7.000 -8.000 -6.000 -13.000 -9.000
Finansinntekter 13.000 32.000 36.000 71.000 6.677.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -8.000
Finans 13.000 32.000 36.000 71.000 6.669.000
Resultat før skatt 6.000 24.000 30.000 58.000 6.660.000
Skattekostnad 0 -1.000 -3.000 -16.000 -27.000
Årsresultat 6.000 23.000 28.000 42.000 6.634.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.533.000 6.783.000 6.783.000 6.783.000 6.413.000
Sum omløpsmidler 343.000 1.588.000 2.067.000 2.053.000 4.409.000
Sum eiendeler 7.876.000 8.371.000 8.850.000 8.836.000 10.822.000
Sum opptjent egenkapital 7.775.000 7.770.000 7.747.000 8.719.000 9.677.000
Sum egenkapital 7.875.000 7.870.000 7.847.000 8.819.000 9.777.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 501.000 1.003.000 16.000 1.045.000
Sum gjeld og egenkapital 7.875.000 8.371.000 8.850.000 8.835.000 10.822.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -8.000 -6.000 -13.000 -9.000
Driftskostnader -7.000 -8.000 -6.000 -13.000 -9.000
Driftsresultat -7.000 -8.000 -6.000 -13.000 -9.000
Finansinntekter 13.000 32.000 36.000 71.000 6.677.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -8.000
Finans 13.000 32.000 36.000 71.000 6.669.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 0
Årsresultat 6.000 23.000 28.000 42.000 6.634.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.533.000 6.783.000 6.783.000 6.783.000 6.413.000
Sum anleggsmidler 7.533.000 6.783.000 6.783.000 6.783.000 6.413.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 10.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 333.000 1.588.000 2.067.000 2.053.000 4.409.000
Sum omløpsmidler 343.000 1.588.000 2.067.000 2.053.000 4.409.000
Sum eiendeler 7.876.000 8.371.000 8.850.000 8.836.000 10.822.000
Sum opptjent egenkapital 7.775.000 7.770.000 7.747.000 8.719.000 9.677.000
Sum egenkapital 7.875.000 7.870.000 7.847.000 8.819.000 9.777.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 1.000 3.000 16.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 500.000 1.000.000 0 1.017.000
Sum kortsiktig gjeld 0 501.000 1.003.000 16.000 1.045.000
Sum gjeld og egenkapital 7.875.000 8.371.000 8.850.000 8.835.000 10.822.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 343.000 1.087.000 1.064.000 2.037.000 3.364.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.1 128.3 4.2
Likviditetsgrad 2 0 3.2 2.1 128.4 4.3
Soliditet 1 9 88.7 99.8 90.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 833.5
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.1 0.3 0.3 0.7 61.6
Signatur
04.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex